Читайте на сайті

Статистика:

Річний звіт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Івано-Франківськоїміської ради

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 «Зернятко»

76009, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Івана Павла ІІ,14 тел.78-64-25

ЗВІТ

директора закладу дошкільної освіти

№18 «Зернятко»

Кузьменко Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом

та громадськістю

про діяльність закладу за 2022/2023 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса:76009  м. Івано – Франківськ вул. Івана Павла ІІ, 14

Телефон: 786425, e-mail: sadok.zernyatko@gmail.com.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України(1996 р.);
 • Постанова КМ від03.11.1993 р. N 896(із змінами, внесенимизгідно з Постановою КМ N 576 (576-96-п) від29.05.96) «Про Державнунаціональнупрограму “Освіта” (“Україна XXI століття”)»;
 • – Розпорядження КМ від 3 жовтня 2018 р. № 710-р(із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ№ 176-р від 26.02.2020, № 893-р від 08.10.2022) « Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні»;
 • Розпорядження КМвід 3 жовтня 2018 р. № 710-р(в редакціїрозпорядження Кабінету Міністрів Українивід 8 жовтня 2022р. № 893-р)«Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні»;
 • Наказ МОН від 06.06.2022 №527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641»;
 • Закони України:
 • «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII,
 • «Про дошкільну освіту»від 11.07.2001 №2628-III,
 • «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ
 • Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти від 12.01.2021 р. № 33;
 • Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;
 • Наказ МОН та МОЗ України від06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядокукомплектування інклюзивних груп у дошкільнихнавчальних закладах»;
 • Постанова КМ від 10 квітня 2019 р. № 530 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ№ 769 від 28.07.2021, № 483 від 26.04.2022) «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти»;
 • Постанова КМ від 12.03.2003 № 305 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 05.10.2009 №1124, від 16.11.2011 №1204, від 22.01.2014 № 28, від 29.07.2015 №530, від 27.01.2021р. №86)«Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти»;
 • Постанова КМ від 26.08.2002 № 1243 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 04.06.2003 №851, від 22.06.2005 №507, від 04.06.2015 №370, від 18.01.2016 №17, від 01.06.2020 №586, від 23.12.2020 №1313) «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;
 • Постанова КМ від 24.03.2021 №305 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 28.07.2021 №786, від 11.08.2021 №823, від 18.08.2021 №871)«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»;
 • Типове положення про атестацію педагогічних працівників від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. № 1255/18550 (зі змінами);
 • Статут закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 18 «Зернятко» Івано-Франківської міської ради.(Рішення Івано-Франківської міської ради від 23.02.2022 р. № 11/20;
 • Лист МОН від 22.03.2023 № 1/3991-23 «Про дотримання правил безпеки під час освітнього процесу в закладах освіти»;
 • інші нормативні акти України з питань освіти

Відповідно до чинного Статуту у 2022/2023 н.р. заклад дошкільної освіти «Зернятко» працював за 10,5 годинним режимом роботи. У закладі дошкільної освіти  функціонувало 13 груп:

1група – для дітей раннього віку;

4 групи – для дітей 4-го року життя;

4 групи – для дітей 5-го року життя;

4 групи – для дітей 6-го року життя.

з них 5 груп з 12-ти годинним перебуванням дітей (з 7 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.).

У 2022 р. працювали 4 інклюзивні групи (молодшого, 2-і середнього та старшого дошкільного віку).

На кінець навчального року списковий склад становить 355 дітей.

Освітній процес в закладі дошкільної освіти  здійснюється українськоюмовою.

Дошкільний вік – це важливий період у становлені та розвитку дитини, а дошкільна освіта є невід’ємним складником і першим рівнем у системі освіти-стартовою платформою особистісних досягнень. Одними з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розкриття її творчих здібностей, набуття соціального досвіду, готовності до систематичного навчання в умовах Нової української школи. Цілісність освітнього процесу впродовж  2022/2023 навчального року  в ЗДО № 18 «Зернятко»  забезпечувалася реалізацією Базового компонента дошкільної освіти (2021 р.), програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану роботи ЗДО.

Заклад дошкільної освіти має необхідні умови для вирішення освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Всі групи оснащені іграшками відповідно до Типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей згідно планової мережі зменшилась в зв’язку з воєнним станом в Україні.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ЗДО № 18 «Зернятко» укомплектований повністю педагогічними кадрами. До складу якого входять 34 педагогічних працівника. З вищою освітою – 33 педагога, з середньо-спеціальною освітою – 1 педагог.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2022/2023 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів закладу дошкільної освіти змінився. Так, у 2022/2023 н.р. присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователям Пилипишак Н.О. та Зубер І.Ю.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Дончак І.М.

Упродовж 2022/2023 навчального року була організована допомога молодим вихователям: Кедик М.В. та Добровольській О.І., з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з цим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2022/2023 н.р. педагоги закладу систематично відвідували міські он-лайн заходи: методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Педагоги  планували та проводили роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну діяльність  педагогів ЗДО.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти № 18 «Зернятко» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

В закладі дошкільної освіти визначено політику забезпечення якості освітньої діяльності, розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, яке схвалено педагогічною радою ЗДО № 18 «Зернятко» (протокол № 1).

Адміністрацією закладу реалізація впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти грунтується на таких засадах:

 • орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків), завоювання його довіри;
 • цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу та створення умов

для задіяння всіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;

 • взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;
 • зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них;
 • прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно- наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків;
 • управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.

Планування розвитку освітньої системи ЗДО зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і соціокультурних умовах.

З цією метою розроблено Стратегію розвитку закладу дошкільної освіти на 2022-2027 роки, яка визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби, скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

У 2022/2023 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрацією закладу проводиться систематично вивчення питань дотримання режиму дня, організації проведення прогулянок, виконання рухового режиму дітей впродовж дня, виконання програмових вимог; проводиться моніторинги за організацією харчування, за захворюваністю дітей тощо.

   Особливої уваги потребує середовище інклюзивних груп, зокрема по забезпеченню універсального дизайну, влаштування елементів доступності для осіб з особливими освітніми потребами та створення ресурсної кімнати в закладі. На сьогоднішній день в закладі забезпечено комфортний психологічний мікроклімат, який сприяє знайомству вихователя та інших педагогів із дітьми з особливими освітніми потребами та їхніми сім’ями з метою формування партнерських відносин та сприяння плавному й ефективному переходу до закладу дошкільної освіти та подальшого перебування в ньому.

Досвід перебування дітей з ООП у закладі дошкільної освіти дає можливість вихованцям закладу навчатися емпатії, рівності, толерантності, багатоманітності, набуття знань щодо своїх прав, формування готовності до позитивної спільної взаємодії з однолітками.

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти – освіти, яка передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості.

Методичні заходи та інтерактивні форми роботи проводилися: дискусії, ділові ігри, тренінги, бесіди за «круглим столом», мозкові штурми. Проведення відкритих занять з дітьми стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювались, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки педагогів.

Вихователь-методист  Драбик І.В. упродовж року надавала методичні рекомендації педагогам у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури справ.

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти здійснювалося вивчення освітніх інновацій та моніторинг ефективності, розробка педагогами  методичних рекомендацій  (Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН( від 11.07.2017 № 994)).

Значна увага протягом навчального року надавалась питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: з дітьми проводились нестандартні форми роботи з фізичного розвитку. В ЗДО працює гурток «Мій дзвінкий, веселий м’яч» з використанням фітбол-гімнастики.

За результатами обстеження рухової підготовки дітей високий рівень показали 31 дитина, достатній 223, середній100 дітей, початковий 2 дітей. У порівнянні з 2021/2022 роками показники покращились.

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив провадить, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, конкурси, змагання, квести, флеш-моби). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Осіній вернісаж», «День Святого Миколая», «Фестиваль колядок і щедрівок», «Фізкультурний калейдоскоп», Міжнародне «Заняття доброти», «Одягни бакитне», «Леся Українка», «Т.Г. Шевченко», «Підгірянка» «Весняні гаївки», “Вишиванка”, «Великодні дзвони», «Свято Матері», “Випускний 2023 року” на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, намагався   забезпечити дитині умови  в дошкільному закладі для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного освітнього процесу. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.

Через різні форми та види роботи з батьками  на основі   партнерських стосунків  педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.  Також важливим завданням для ЗДО цьогоріч було: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.

На офіційному сайті закладу дошкільної освіти http://www. sadok.zernyatko@gmail.com  батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу; зміст, форми і методи освітньої роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи інформаційно – просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, дошкільний заклад  сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до  співпраці.       

Нині батьки вихованців більше цікавляться життям закладу дошкільної освіти, результатами дитячої діяльності, емоційно підтримують дітей. Із глядачів і спостерігачів батьки перетворилися на партнерів та активних учасників освітнього процесу.

Зросла психолого-педагогічна грамотність батьків. Підвищилась культура міжособистісних взаємин дітей. Зв’язок сім’ї із закладом дошкільної освіти продовжується після того, як дитина пішла в перший клас.

Взаємодія з батьками дала змогу спільного осмислення моральних цінностей,  надала  суттєву педагогічну допомогу у розв’язанні  проблем та завдань  морального, національного виховання дошкільнят,  переконала  в необхідності взаємодії  з закладом дошкільної освіти.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», та аналізу освітньої і методичної роботи за 2022/2023 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів та з метою усунення  недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в ЗДО проводилась згідно закону України «Про дошкільну освіту» та методичних рекомендацій МОН України від 27.07.2022 № 1/8504-22 – «Інструктивно-методичні рекомендації «Про окремі питання діяльності  закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році».

Були враховані та усунені недоліки. Методична робота в закладі була спрямована на виконання пріоритетних напрямів роботи з педагогами на 2022/2023 н.р. Вона була охоплена єдиною науково-методичною проблемою «Інноваційна діяльність закладу – шлях до його розвитку».

Мета: підвищити професійну компетентність педагогів під час ознайомлення з різноплановими інноваційними технологіями та впроваджувати їх у роботу з дітьми.

Для реалізації змісту програм в  методичному кабінеті ЗДО з метою підвищення методичного та освітнього рівня педагогів, підвищення їх теоретичного рівня та фахової підготовки, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року, сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.

Для забезпечення якості освітнього процесу були проведені наступні заходи:

Колективні:

 • Засідання круглого столу:Обговорення Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної світи у 2022/2023н.р. від 27.07.2022р. № 1/8504-22;
 • Семінар (проблемний):«Основні засади нового Державного стандарту дошкільної освіти»;
 • Постійно-діючий семінар: «Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану»;
 • Семінар:«Теоретичні та практичні аспекти національно-патріотичного виховання в системі освітнього процесу сучасного дошкільного закладу»;
 • Семінар:«Розвиток діамонологічного мовлення як передумова для формування комунікативної компетентності»;

Групові: школа психолого-педагогічної грамотності, ділова гра;

Індивідуальні – наставництво, стажування молодих педагогів

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:

 • у вихователя молодшої групи «Пізнайко» Дончак І.М. – Заняття знародознавства з дітьми 4-го р.ж. / Комплексне заняття з розвитку мовлення;
 • у вихователя середньої групи «Метелик»Зубер І.Ю.– Інтегроване заняття на тему: «Ознайомлення дошкільників з народними ремеслами»/ Тематичне заняття (діамонологічне мовлення);
 • у середньої групи «Метелик»Пилипишак Н.О.– Заняття з народознавства з дітьми 5-го р.ж. (символіка українського народу)/ Комплексне заняття (діамонологічне мовлення).

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей методичною службою в ЗДО було організовано та проведено різноманітні конкурси:

 • «Різнобарвна осінь» (поробки з природного матеріалу);
 • «Кращий куточок державної символіки»;
 • «Город на підвіконні»;
 • «Найкращі цікавинки» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з освітнього напряму «Мовлення дитини» (діамонологічна компетенція));
 • «Новорічна заметіль» (сніжинки своїми руками);
 • «Великодне диво» (поробки з природного матеріалу).

Завдяки різним формам методичної роботи удосконалювались професійні знання та вміння педагогів.

Для вирішення проблеми модернізації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти працює творча група педагогів (керівник Пилипишак Н.О.). Члени творчої групи підготували та провели заходи, засновані на чіткій диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога: консультації, майстер-класи, конкурси конспектів з використанням ІКТ технологій.

Завдання удосконалення роботи з питань інформаційно-комунікаційних технологій в колективі залишається актуальним на наступний навчальний рік.

У дошкільному закладі постійно проводилось спостереження за дітьми з метою виявлення здібностей до окремих видів діяльності. Для дітей організувалися та проводилися виставки творчих робіт, виступи на святах, діти залучалися до музичних та фізкультурних свят.

З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей педагогічний колектив протягом 2022/2023 навчального року працював над якісним забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в дошкільному закладі.

Для фізкультурних занять обладнано зал, який відповідає санітарно-гігієничним нормам. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу дошкільної освіти є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у ЗДО поточного навчального року функціонував гурток: «Англійська мова».

В умовах воєнного стану найбільшої актуальності набули системи комунікації з дітьми, їхніми батьками, сім’ями, педагогами, що дають змогу встановити швидкий обмін інформацією, мобільність зворотного зв’язку. У період з вересня 2022 по травень 2023року адміністрація закладу та педагоги організовували взаємодію всіх учасників освітнього процесу.

 2022-2023 розпочався не у простих умовах. Війна, повітряна тривога, укриття. 

В сьогоднішніх реаліях, під час повномасштабної війни, На жаль дуже часто оголошується повітряна тривога.  Тому вкрай важливо свідомо ставитись до свого життя та здоровʼя, оволодівати життєвими навичками безпечної поведінки, вміти діяти в різних ситуаціях, приймати правильні рішення при виникненні різних обставин.Всі учасники освітнього процесу дотримуються правил щодо оголошення повітряної тривоги.Знання правил безпеки допоможе уникнути загрози і врятувати життя.

5 вересня  2022 року у ЗДО було проведено інструктаж з охорони праці для працівників  на тему: «Алгоритм дій під час повітряної тривоги».

Також вихователями була проведена роз’яснювальна робота щодо правил поведінки у захисній споруді. На території закладу розставлені позначки «Укриття». Практичний психолог надає психологічну підтримку. Також ознайомили педагогів з порадами: «Як заспокоїти дітей в укритті?». Ознайомили з різними ігровими техніками. Дотримуємось всіх правил та рекомендацій. Віримо в ЗСУ та нашу перемогу.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 Якість реалізації пріоритетних завдань ЗДО вивчалася під час спостереження за освітнім процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

За підсумками тематичного контролю з проблеми формування національно-патріотичного виховання у дітей 6-го р.ж. (Освітній напрям «Дитина в соціумі») (вихователі груп «Калинонька» Багрій І.В., Гураль Н.М. та вихователі групи «Вишенька» Липка Л.В., Павлюк Н.Р.) 88% вихованців показали високий та достатній рівень.

А також за підсумками тематичного контролю з проблеми формування діамонологічної компетенції у дітей 5-го р.ж. (Освітній напрям «Мовлення дитини»)(вихователі груп «Сонечко» Кедик О.П., Кедик М.В.  та вихователі групи «Струмочок» Пацовта О.В., Осадца І.А.) 80% вихованців показали високий та достатній рівень.

Вихователем-методистом Драбик І.В. було проведення визначення рівня досягнень дітей дошкільного віку за 2022/2023 н.р. згідно програми «Українське дошкілля» та Базовим компонентом дошкільної освіти. Треба зазначити, що поставлені завдання виконанні в цілому добре, але слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо ряд недоліків, а саме – не на належному рівні мовленнєві навички дітей. Це обумовлено різними чинниками: спадковість, середовище виховання. Батькам слід усвідомлювати важливість даної  проблеми.

За результатами обстеження рівня особистісного розвитку 80 дітей старшого дошкільного віку практичним психологом Романською О.В.:

Високий рівень  – 21дитина;

Вище середнього рівня – 22 дитини;

Середній рівень – 28 дітей;

Нижче середнього – 7 дітей;

Низький рівень – 2 дітей.

Проведено розвиткові заняття у всіх вікових групах відповідно до програм, зазначених у перспективному плані роботи практичного психолога на 2022/2023 н.р.

Корекційні заняття проводилися з вихованцями «групи ризику» всіх вікових періодів по групах і були спрямовані на підвищення рівня загального розвитку дитини, заповнення прогалин їх попереднього розвитку та розвитку недостатньо сформованих вмінь і навичок.

Корекційно-розвиткові заняття також проводилися з дітьми з особливими потребами за програмами рекомендованими інклюзивно-ресурсним центром (4 дітей).

Методичною службою проведено моніторинг рівня засвоєння педагогами ЗДО змісту Державного Стандарту (2021р.). Результати моніторингу стали підґрунтям для формування змісту методичної роботи у 2023/2024 н.р.

Важливим показником результативності роботи ЗДО № 18 «Зернятко» є забезпечення якості освіти, зорієнтованої  на якість результатів засвоєння випускниками обсягу потрібної інфомації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе, на рівень розвиненості та виховання дітей  – їхні особисті досягнення.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Узв’язку з карантиними обмеженнями та воєнним станом в Україні співпраця  з Ліцеєм №22 була призупинена.

У вересні 2023 року в освітні заклади підуть 112 випускників ЗДО.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, які проживають на території освітнього округу №16.

Складені персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку. На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. З боку керівника дошкільного навчального закладу та школи  здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти, здійснювалася згідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227 та відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів  від 24.03.2021 р. №  305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеві самоврядування в Україні», ст.ст. 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернативних навчальних закладів» (зі змінами  та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Законом України від 16.01.2020 року №474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», Законом України від 05.11.2020 року № 978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвести), помер під захисту незалежності та сувернітету України», рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 р. №337-3 та наказу ДОН від 30.12.2022 р.№ 577, вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2022/2023 навчальному році встановлено для дітей, які відвідують ясла та молодші групи- 44 грн. і 52 грн. для дітей, які відвідують середні та старші групи. Батьки вносять плату за харчування у розмір 70 відсотків від вартості харчування за день.

Для виявлення дітей пільгового контингенту громадським інспектором ЗДО Багрій І.В.  упродовж 2022/2023 навчального року проводилось соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО. Громадським інспектором  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Сім’ям надавались консультації практичного психолога, вихователя-методиста та старшої медичної сестри. Для багатодітних сімей організовано 50% оплати за харчування дітей. Звільнені від оплати малозабезпечені сім’ї та діти батьки яких є учасником АТО.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно відповідно до заявок із супровідними документами згідно нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіку видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання та зберігання продуктів, дотримання технології приготування їжі. Проводилося контрольне зважування залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ЗДО з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою своєчасно відбиралися добові проби, знімалися проби з готових страв. Треба зазначити, що на 100% виконувалися норми хліба, картоплі, цукру, масла вершкового, олії, яєць, молока, сиру твердого, сметани, м’яса та м’ясопродуктів риби, сиру кисломолочного.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Держпродслужбою.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Організація протиепідемічних заходів у закладі  здійснювалась відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та з урахуванням тимчасових рекомендацій, спрямованих  на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перед початком зміни проводився температурний скринінг усім працівникам ЗДО.Працівник, в якого при проведенні температурного скринінгу  виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань не допускався до виконання обов’язків.

Температурний скринінг дітей проводився при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал довільної форми.

На вході до закладу було організовано місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Використання антисептиків дітьми відбувалося виключно під контролем працівників закладу. Самостійний доступ дітей до  спиртових антисептиків був обмеженим.

На період адаптивного карантину в закладі дошкільної освіти :

– розробили адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання/змішування груп;

– обмежили кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням;

– проводили додаткові  ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

–  надавали пріорітет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

– переформували розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

– обмежили заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

– обмежили заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового  інвентаря;

– забезпечили процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ЗДО який показав, що у 2022 році днів пропущених за хворобою було 2614 днів (ясла –280 дні, дошкільні групи – 2334 дні).

Захворюваність дітей за 2022/2023 н.р., в порівнянні за 2021/2022 н.р. зменшилася  на216 днів. Вона становила 2830 днів.

Високою залишається захворюваність у таких групах:

ясельна група «Колосок»                  – 280 днів,

ІІ молодша група «Малятко»           – 503 дні,

ІІ молодша група «Пізнайко»           – 365днів,

ІІ молодша група «Веселка»           – 237 днів,

середня група «Соняшник»              – 242 дні,

старша група «Віночок»              – 126 днів,

старша група «Ромашка»              – 136 днів

Найнижча захворюваність у:

ІІ молодша група «Бджілка»          –76 днів,

середня група «Сонечко»                – 79 днів,

старша група «Калинонька»               – 109 днів,

середня групі «Метелик»                  – 129 днів,

старшій групі «Сонечко»                  – 134 днів,

Групи здоров’я:

І група           –9,8% дітей

ІІ група          –83% дітей

ІІІ група        – 3,8% дітей

ІV група        – 0,5% дітей

V група          – 0,28% дітей

Групи по фізкультурі:

Основна           – 95,7% дітей

Підготовча       – 4,3% дітей

Спеціальна      –немає

Звільнені          – немає

Профілактичну роботу в дошкільному закладі вела старша медична сестра Кривун Г.В. Вона постійно контролювала фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп разом з вихователем-методистом. Вона проводила заходи профілактичного характеру:  антропометрію, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування.

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.

Дотримання вимог санітарії.

Здійснення загартування вихованців.

Організація фізичного виховання.

​Чітке дотримання режиму дня.

Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ЗДО забезпечений медикаментами у повному обсязі при наданні першої медичної допомоги.

Медична сестра закладу здійснювала профілактичні заходи: проведення обов’язкових оглядів дітей, контроль за станом здоров’я працівників та дітей, фізичним розвитком дошкільнят, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил в ЗДО.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Упродовж  2022/2023 навчального року активно працював «Благодійний Фонд ДНЗ «Зернятко». Члени Фонду систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціональне їх використання (онлайн). Голова благодійного фонду Гринчук Н.В. вела активну діяльність щодо залучення батьків  до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання членів «Благодійного Фонду ДНЗ «Зернятко» проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

 • косметичні ремонти в групових приміщеннях (група «Сонечко» – туалетна кімната);
 • завезено пісок на ігрові майданчики;
 • проведено поточний ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках.

Під час місячника по благоустрою території закладу за програмою «Посади дерево – зроби дитину щасливою» висаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно спільно з батьківською громадськістю.

Проте є труднощі, які необхідно вирішувати, а саме:

капітальний ремонт пральні;

відновлення асфальтованого покриття, огорожі території ЗДО;

капітальний ремонт коридорів та сходових кліток;

ремонт медпункту;

капітальний ремонт туалетних кімнат груп № 5, № 6, № 7.