Читайте на сайті

Статистика:

Річний звіт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Зернятко»

76009, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Івана Павла ІІ,14 тел.78-64-25

 

ЗВІТ (онлайн)

завідувача дошкільного навчального

закладу №18 «Зернятко»

Кузьменко Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом

та громадськістю

про діяльність закладу за 2020/2021 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса:76009  м. Івано – Франківськ вул. Івана Павла ІІ, 14

Телефон: 786425, e-mail: sadok.zernyatko@gmail.com

У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти (від 27 січня 2021 р. № 86), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, який затверджений рішенням XXXVI сесії   Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 27 листопада 2008 року та постановою головного  державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 р. № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Відповідно до чинного Статуту у 2020/2021 н.р. дошкільний навчальний заклад «Зернятко» працював за 10,5 годинним режимом роботи. У дошкільному навчальному закладі функціонувало 13 груп:

 • 1група – для дітей раннього віку;
 • 4 групи – для дітей 4-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 5-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 6-го року життя.

з них 5 груп з 12-ти годинним перебуванням дітей (з 7 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.).

У 2020 р. відкрилися 3 інклюзивні групи (молодшого, середнього та старшого дошкільного віку).

На кінець навчального року списковий склад становить 379 дітей.

Освітній процес в дошкільному навчальному закладі здійснюється українською мовою.

Дошкільний вік – це важливий період у становлені та розвитку дитини, а дошкільна освіта є невід’ємним складником і першим рівнем у системі освіти-стартовою платформою особистісних досягнень. Одними з головних завдань дошкільної освіти є формування особистості дитини, розкриття її творчих здібностей, набуття соціального досвіду, готовності до систематичного навчання в умовах Нової української школи. Цілісність освітнього процесу впродовж  2020/2021 навчального року  в ДНЗ № 18 «Зернятко»  забезпечувалася реалізацією Базового компонента дошкільної освіти (2021 р.), програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану роботи ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Всі групи оснащені іграшками відповідно до Типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей згідно планової мережі збільшилася.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

 

ДНЗ № 18 “Зернятко” укомплектований повністю педагогічними кадрами.До складу якого входять 34 педагогічних працівника.З вищою освітою – 33 педагога, з середньо-спеціальною освітою – 1 педагог.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2020/2021 н.р. присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Гудимі-Кіндрат І.Є.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Максим’юк І.П.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователям Галахіній С.З. та  Стасюк Т.І.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» практичному психологу Іванус Л.В.;
 • відповідність кваліфікаційної  категорії «спеціаліст» вихователю Липці Л.В.;
 • відповідність  кваліфікаційної  категорії «спеціаліст ІІ категорії» вихователю Пацовті О.В.

Упродовж 2020/2021 навчального року була організована допомога молодим вихователям: Куйбіді Н.Р., Ватаманюк М.Г., Менів Г.М. з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з цим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2020/2021 н.р. педагоги закладу систематично відвідували міські он-лайн заходи: методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Педагоги  планували та проводили роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну діяльність  педагогів ДНЗ.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2020/2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організації життєдіяльності дітей раннього віку, роботу з національно-патріотичного виховання дітей в старших групах, аналіз захворюваності дітей, організацію роботи з БЖД, роботу з батьками щодо правового виховання дошкільників. Аналізувався рівень педагогічної майстерності педагогів, які атестувались.

Методичні заходита інтерактивні форми роботи проводилися на платформі Zoom,Meet: дискусії, ділові ігри, тренінги, бесіди за «круглим столом», мозкові штурми. Проведення відкритих занять з дітьми стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювались, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки педагогів.

Вихователь-методист  Драбик І.В. упродовж року надавала методичні рекомендації педагогам у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури справ.

Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти здійснювалося вивчення освітніх інновацій та моніторинг ефективності, розробка педагогами  методичних рекомендацій  (Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказомМОН( від 11.07.2017 № 994)).

Значна увага протягом навчального року надавалась питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: з дітьми проводились нестандартні форми роботи з фізичного розвитку. В ДНЗ працює гурток «Мій дзвінкий, веселий м’яч» з використанням фітбол-гімнастики.

За результатами обстеження рухової підготовки дітей високий рівень показали 31 дитина, достатній 223, середній100 дітей, початковий 2 дітей. У порівнянні з 2019/2020 роками показники покращились.

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив провадить, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, конкурси, змагання, квести, флеш-моби). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Осіній вернісаж», «День Святого Миколая», «Фестиваль колядок і щедрівок», «Фізкультурний калейдоскоп», Міжнародне «Заняття доброти», «Одягни бакитне», «Леся Українка», «Т.Г. Шевченко», «Підгірянка» «Весняні гаївки», “Вишиванка”, «Великодні дзвони», «Свято Матері», “Випускний 2021 року” на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, намагався   забезпечити дитині умови  в дошкільному закладі для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного овітнього процесу. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.

Через різні форми та види роботи з батьками  на основі   партнерських стосунків  педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.  Також важливим завданням для ДНЗ цьогоріч було: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.

На офіційному сайті дошкільного закладу   http://www. sadok.zernyatko@gmail.com  батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу; зміст, форми і методи освітньої роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи інформаційно – просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, дошкільний заклад  сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до  співпраці.       

Нині батьки вихованців більше цікавляться життям закладу дошкільної освіти, результатами дитячої діяльності, емоційно підтримують дітей. Із глядачів і спостерігачів батьки перетворилися на партнерів та активних учасників освітнього процесу.

Зросла психолого-педагогічна грамотність батьків. Підвищилась культура міжособистісних взаємин дітей. Зв’язок сім’ї із закладом дошкільної освіти продовжується після того, як дитина пішла в перший клас.

Взаємодія з батьками дала змогу спільного осмислення моральних цінностей,  надала  суттєву педагогічну допомогу у розв’язанні  проблем та завдань  морального, національного виховання дошкільнят,  переконала  в необхідності взаємодії  з дошкільним навчальним закладом для.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», та аналізу освітньої і методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів та з метою усунення  недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в ДНЗ проводилась згідно закону України «Про дошкільну освіту» та методичних рекомендацій МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 – «Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності  закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році», аналізу освітньої і методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік.

Були враховані та усунені недоліки. Методична робота в закладі була спрямована на виконання пріоритетних напрямів роботи з педагогами на 2020/2021 н.р. Вона була охоплена єдиною науково-методичною проблемою «Організація дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти».

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

Для реалізації змісту програм в  методичному кабінеті дошкільного навчального закладу з метою підвищення методичного та освітнього рівня педагогів, підвищення їх теоретичного рівня та фахової підготовки, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували упродовж навчального року, сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними педагогічними технологіями, авторськими наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.

Для забезпечення якості освітнього процесу були проведені наступні он-лайн заходи:

 • Колективні:

–  Засідання круглого столу: Обговорення Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної світи у 2020/2021 н.р. від 30.07.2020 р. № 1/9-411.

 • Постійно-діючий семінар-практикум:«Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку»;
 • Семінар-практикум «Організація роботи по екологічному вихованню дітей дошкільного віку»:

І етап«Підвищення екологічної компетентності дошкільника».

ІІ етап«Формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку» (сталий розвиток).

ІІІ етап«Рухливі ігри в екологічному вихованн дошкільнят»;

 • Семінар «Математична компетентність дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технології»:
 • Ейдетика;
 • LEGO;
 • ІКТ
 • Тренінг «Розвиток інклюзивного навчання в ДНЗ»
 • Методичні виставки «Зернини педагогічного досвіду», «Дидактичні посібники з математики», презентація освітніх проектів.
 • Групові: школа психолого-педагогічної грамотності, ділова гра;
 • Індивідуальні – наставництво, стажування молодих педагогів

Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди (он-лайн):

 • у вихователя старшої групи«Струмочок»Пацовта О.В. – “Заняття з пріоритетом дослідно-експериментальної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку” / “Чарівна країна фігур”;
 • у вихователя старшої групи «Соняшник» Максим’юк І.П. – «Екологічна стежина дитячого садка» (Праця вприроді) /”Інтегроване заняття з математики з дітьми старшого  дошкільного віку.”;
 • у вихователя ІІ молодшої групи «Віночок» Стасюк Т.І. – “Спостереження в природі з дітьми ІІ молодшого дошкільного віку” /”Нетрадиційне заняття з математики дітей молодшого дошкільного віку.”;
 • у вихователя ІІмолодшої групи «Вишенька» Липка Л.В. – “Формування елементарних екологічних уявлень дітей молодшого дошкільного віку засобами фольклору” /Заняття з математики дітей молодшого дошкільного віку засобами фольклору.;
 • у вихователя середньої групи «Веселка» Галахіна С.З. – “Інтегроване заняття  з пріоритетом екологічних завдань.” / Комплексне заняття з математики з використанням конструктора LEGO.;
 • у вихователя середньої групи «Веселка» Гудима-Кіндрат І.Є. – Інтегроване заняття  за альтернативною програмою «Освіта для сталого розвитку» / Сюжетно-тематичне заняття з математики  з дітьми середнього дошкільного віку.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей методичною службою в ДНЗ було організовано та проведено різноманітні конкурси:

 • «Осінні вернісаж»;
 • «Кращий куток природи»;
 • «Город на підвіконні»;
 • «Найкращі цікавинки» (презентація дидактичних та розвивальних посібників з математики)
 • «Новорічна заметіль» (сніжинки своїми руками);
 • «Мій великодній кошик» (поробки з природного матеріалу).

Завдяки різним формам методичної роботи удосконалювались професійні знання та вміння педагогів.

Для вирішення проблеми модернізації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі працює творча група педагогів (керівник Багрій І.В.). Члени творчої групи підготували та провели заходи, засновані на чіткій диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога: консультації, майстер-класи, конкурси конспектів з використанням ІКТ технологій.

Завдання удосконалення роботи з питань інформаційно-комунікаційних технологій в колективі залишається актуальним на наступний навчальний рік.

У дошкільному закладі постійно проводилось спостереження за дітьми з метою виявлення здібностей до окремих видів діяльності. Для дітей організувалися та проводилися виставки творчих робіт, виступи на святах, діти залучалися до музичних та фізкультурних свят.

З метою збереження, зміцнення фізичного, психічного здоров’я дітей педагогічний колектив протягом 2020/2021 навчального року працював над якісним забезпеченням фізкультурно-оздоровчої діяльності, підвищенням рівня фізичного виховання в дошкільному закладі.

Для фізкультурних занять обладнано зал, який відповідає санітарно-гігієничним нормам. У дошкільному закладі систематично проводились заняття з фізкультури в залі, на майданчику, загартовуючі заходи. Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з найменшою затратою енергії. Під час фізкультурних занять відводиться достатньо часу для розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

Активно і творчо проводилася гурткова робота з обдарованими дітьми відповідно до складених планів. Працювали два гуртки: «Дзига» – навчання дітей хореографії (кер. Семанишин О.М.), «Мій веселий, дзвінкий м’яч  (фітбол-гімнастика)» керівник – інструктор з фізкультури Мосенжалова Л.Я.

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітнім процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

За підсумками тематичного контролю з проблеми екологічного виховання дітей 5-го р.ж. (Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі») (вихователі груп«Веселка»Галахіна С.З., Гудима-Кіндрат І.Є. та вихователі групи «Пізнайко» Дончак І.М., Семанишин О.М.) 58% вихованців показали високий та достатній рівень.

А також за підсумками тематичного контролю з проблеми формування математичної компетентності дітей 6-го р.ж. (Освітня лінія «Сенсорно-пізнавальний розвиток»)(вихователі груп «Соняшник» Максим’юк І.П., Левицька О.С. та вихователі групи «Струмочок» Пацовта О.В., Осадца І.А.) 80% вихованців показали високий та достатній рівень.

Вихователем-методистом Драбик І.В. було проведення визначення рівня досягнень дітей дошкільного віку за 2020/2021 н.р. згідно програми «Українське дошкілля» та Базовим компонентом дошкільної освіти. Треба зазначити, що поставлені завдання виконанні в цілому добре, але слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо ряд недоліків, а саме – не на належному рівні мовленнєві навички дітей. Це обумовлено різними чинниками: спадковість, середовище виховання. Батькам слід усвідомлювати важливість даної  проблеми.

За результатами обстеження рівня особистісного розвитку 111 дітей старшого дошкільного віку практичним психологом Іванус Л.В.:

Високий рівень  – 20,7 %;

Вище середнього рівня – 45%;

Середній рівень – 28%;

Нижче середнього – 4,5 %;

Низький рівень – 1,8 %

Проведено розвиткові заняття у всіх вікових групах відповідно до програм, зазначених у перспективному плані роботи практичного психолога на 2020/2021 н.р.

Корекційні заняття проводилися з вихованцями «групи ризику» всіх вікових періодів по групах і були спрямовані на підвищення рівня загального розвитку дитини, заповнення прогалин їх попереднього розвитку та розвитку недостатньо сформованих вмінь і навичок.

Корекційно-розвиткові заняття також проводилися з дітьми з особливими потребами за програмами рекомендованими інклюзивно-ресурсним центром (4 дітей).

Методичною службою проведено моніторинг рівня засвоєння педагогами ДНЗ змісту Державного Стандарту (2021р.). Результати моніторингу стали підґрунтям для формування змісту методичної роботи у 2021/2022 н.р.

Важливим показником результативності роботи ДНЗ № 18 “Зернятко” є забезпечення якості освіти, зорієнтованої  на якість результатів засвоєння випускниками обсягу потрібної інфомації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самого себе, на рівень розвиненості та виховання дітей  – їхні особисті досягнення.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

 

Узв’язку з карантиними обмеженнями співпраця  з ліцеєм №22 була призупинена.

У вересні 2021 року в освітні заклади підуть 111 випускників ДНЗ.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, які проживають на території освітнього округу №16.

Складені персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку. На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. З боку керівника дошкільного навчального закладу та школи  здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеві самоврядування в Україні», ст.ст. 33, 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами і доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернативних навчальних закладів» (зі змінами  та доповненнями), постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Законом України від 16.01.2020 року №474-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», Законом України від 05.11.2020 року № 978-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвести), помер під захисту незалежності та сувернітету України», рішенням Івано-Франківської міської ради від 24.12.2020 р. №337-3 та наказу ДОН від 30.12.2020 р.№ 619, вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році встановлено для дітей, які відвідують ясла 24 грн. і 29 грн. для дітей, які відвідують дошкільні групи. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день.

Для виявлення дітей пільгового контингенту громадським інспектором ДНЗ Іванус Л.В.  упродовж 2020/2021 навчального року проводилось соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Громадським інспектором  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Сім’ям надавались консультації практичного психолога, вихователя-методиста та старшої медичної сестри. Для багатодітних сімей організовано 50% оплати за харчування дітей. Звільнені від оплати малозабезпечені сім’ї та діти батьки яких є учасником АТО.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно відповідно до заявок із супровідними документами згідно нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіку видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання та зберігання продуктів, дотримання технології приготування їжі. Проводилося контрольне зважування залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою своєчасно відбиралися добові проби, знімалися проби з готових страв. Треба зазначити, що на 100% виконувалися норми хліба, картоплі, цукру, масла вершкового, олії, яєць, молока, сиру твердого, сметани, м’яса та м’ясопродуктів риби, сиру кисломолочного.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Держпродслужбою.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Організація протиепідемічних заходів у закладі  здійснювалась відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17 квітня 2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та з урахуванням тимчасових рекомендацій, спрямованих  на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Перед початком зміни проводився температурний скринінг усім працівникам ДНЗ.Працівник, в якого при проведенні температурного скринінгу  виявлено температуру тіла понад 37,2 С або ознаки респіраторних захворювань не допускався до виконання обов’язків.

Температурний скринінг дітей проводився при вході (початковий) у заклад та кожні 4 години (поточний) з занесенням показників у відповідний журнал довільної форми.

На вході до закладу було організовано місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60 % для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Використання антисептиків дітьми відбувалося виключно під контролем працівників закладу. Самостійний доступ дітей до  спиртових антисептиків був обмеженим.

На період адаптивного карантину в дошкільному навчальному закладі:

– розробили адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об’єднання/змішування груп;

– обмежили кількість дітей в групах, виходячи з можливості забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням;

– проводили додаткові  ігри та вправи, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;

–  надавали пріорітет активностям, що проводяться на відкритому повітрі;

– переформували розміщення в кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;

– обмежили заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;

– обмежили заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового  інвентаря;

– забезпечили процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно, або одночасно перебувають за одним столом.

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що у 2021 році днів пропущених за хворобою було 2614 днів (ясла –280 дні, дошкільні групи – 2334 дні).

Захворюваність дітей за 2020/2021 н.р., в порівнянні за 2019/2020 н.р. зменшилася  на216 днів. Вона становила 2830 днів.

Високою залишається захворюваність у таких групах:

ясельна група «Колосок»                  – 280 днів,

ІІ молодша група «Ромашка»           – 503 дні,

ІІ молодша група «Віночок»                        -365днів,

ІІ молодша група «Калинонька»     -237 днів,

середня група «Веселка»                  – 242 дні,

старша група «Струмочок»              – 136 днів

середня група «Бджілка»                  – 190 дні.

Найнижча захворюваність у:

середня група «Пізнайко»                – 79 днів,

старша група «Соняшник»               – 109 днів,

ІІ молодша група «Вишенька»         -110 днів,

старшій групі «Метелик»                  – 129 днів,

старшій групі «Сонечко»                  – 134 днів,

середня група «Малятко»                 – 135 днів.

Групи здоров’я:

І група           –9,8% дітей

ІІ група          –83% дітей

ІІІ група        – 3,8% дітей

ІV група        – 0,5% дітей

V група          – 0,28% дітей

Групи по фізкультурі:

Основна           – 95,7% дітей

Підготовча       – 4,3% дітей

Спеціальна      –немає

Звільнені          – немає

Профілактичну роботу в дошкільному закладі вела старша медична сестра Кривун Г.В. Вона постійно контролювала фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп разом з вихователем-методистом. Вона проводила заходи профілактичного характеру:  антропометрію, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування.

Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Дотримання вимог санітарії.
 3. Здійснення загартування вихованців.
 4. Організація фізичного виховання.
 5. ​Чітке дотримання режиму дня.
 6. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі при наданні першої медичної допомоги.

Медична сестра закладу здійснювала профілактичні заходи: проведення обов’язкових оглядів дітей, контроль за станом здоров’я працівників та дітей, фізичним розвитком дошкільнят, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил в ДНЗ.

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Упродовж  2020/2021 навчального року активно працював «Благодійний Фонд ДНЗ «Зернятко». Члени Фонду систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціональне їх використання (онлайн). Голова благодійного фонду Гринчук Н.В. вела активну діяльність щодо залучення батьків  до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання членів «Благодійного Фонду ДНЗ «Зернятко» проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

 • косметичні ремонти в групових приміщеннях (група «Сонечко» – туалетна кімната);
 • завезено пісок на ігрові майданчики;
 • проведено поточний ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках;
 • стали переможцем конкурсу у номінації «Проекти громадських та благодійних організацій при дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» Проект «Смачно, безпечно, сучасно – модернізація харчоблоку в ДНЗ № 18 «Зернятко». Сума фінансування – 40 000 грн.

Під час місячника по благоустрою території закладу за програмою «Посади дерево – зроби дитину щасливою» висаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно спільно з батьківською громадськістю.

Проте є труднощі, які необхідно вирішувати, а саме:

 • капітальний ремонт пральні (заплановано на літній період);
 • відновлення асфальтованого покриття, огорожі території ДНЗ;
 • капітальний ремонт коридорів та сходових кліток;
 • ремонт медпункту

капітальний ремонт туалетних кімнат груп № 2, № 5, № 6, № 7.