Читайте на сайті

Статистика:

ПРОЕКТ

 СТВОРЕННЯ   РОЗВИВАЛЬНОГО   ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ –

УМОВА  ПОВНОЦІННОГО  РОЗВИТКУ

ДИТИНИ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

РЕЄСТРАЦІЙНА  КАРТА
Назва проекту:

СТВОРЕННЯ   РОЗВИВАЛЬНОГО   ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ

УМОВА  ПОВНОЦІННОГО  РОЗВИТКУ

ДИТИНИ  ДОКІЛЬНОГО  ВІКУ

Автори:
Кузьменко Т.В. завідувач ДНЗ №18

„Зернятко” м. Івано-Франківськ;

Селепій О.Д. вихователь-методист

ДНЗ №18 „Зернятко”.

Учасники:   Соболяк О.П. заступник завідувача господарством;

 • педагоги ДНЗ;
 • діти ДНЗ;
 • батьківська громадськість;
 • Характеристика проекту:
  – за метою проективної діяльності – практико – орієнтований;
  – за кількістю учасників
  – груповий;
  – тривалістю – довготривалий

АНОТАЦІЯ

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні про поняття “ розвивальне середовище”: 

 • Середовище – це оточення, сукупність природних, предметних та соціальних умов , в яких малюк зростає, опановує науку життя, стає компетентною особистістю з притаманними їй індивідуальними особливостями.
 • Розвивальним є предметне, природне та соціальне середовище, яке не гальмує природних життєвиявів дитини, сприяє їх реалізації, становленню, вдосконаленню.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “ Я    У   С В І Т І ”
про створення розвивального життєвого простору в ДНЗ:

 • Життєвий простір – категорія інтегрована, яка охоплює всі сфери та аспекти життєдіяльності дошкільника, завдання педагога – створити оптимальні для його особистісного зростання умови  у сферах: “ПРИРОДА”, “КУЛЬТУРА”, “ЛЮДИ”,  “Я САМ”.

Проект спрямований на щоденну реалізацію провідних напрямків життєдіяльності управлінської та науково-методичної служби, яка буде здійснюватися в усіх формах адміністративної та методичної роботи (індивідуальних, групових, масових).

 1. ОПИС ПРОЕКТУ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМИ

Правильно організований розвивальний життєвий простір дає дитині змогу відчути сприяє психологічну захищеність, сприяє розвитку її особистісних якостей, здібностей, допомагає оволодіти різними способами діяльності. Таке середовище спрямоване на формування у дітей активного пізнавального ставлення до навколишнього світу предметів, людей,  природи.

Діти швидко ростуть, набувають нових знань, умінь , досвіду. Тому середовище, яке сьогодні активно стимулює їхній розвиток, завтра стане пасивним, а післязавтра гальмуватиме його. З огляду на це у нашому дошкільному навчальному закладі розвивальний життєвий простір має характер відкритої, незамкненої системи, здатної до змін. Тобто середовище не лише розвиває , але й розвивається саме.

За будь – яких обставин предметний світ, який оточує дитину, необхідно поновлювати, збагачувати його розвивальний потенціал. Лише за таких умов середовище сприяє формуванню пізнавальної, мовленнєвої, рухової та творчої активності.

Саме тому створенням розвивального житєвого простору ми активно займаємось впродовж усього періоду реалізації проекту. Щоб раціонально спланувати роботу, ми вивчаємо та аналізуємо стан предметно-ігрового, природного та соціального середовищ в цілому та у кожній віковій групі зокрема. На підставі отриманого аналізу уклали план реалізації проекту.

Однією з основних умов створення в дошкільному нав­чальному закладі розвивального дов­кілля для дітей раннього і дошкільного  віку є опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і діть­ми. Для реалізації цієї моделі у середовищі, що оточує малюків,  педагогам  нашого закладу слід створити умови для повноцінного інтелек­туального, морального та естетичного розвитку особис­тості, її гуманізації.

    Середовище є  дже­релом збагачення дитячої діяльності.

Притримуємося основних принципів облаштування розвивального довкілля в дошкільних навчальних закладах.

До моделювання предметно-ігрового середовища груп, як складової загального розвивального середовища, обов’язково залучаємо дітей. Щокварталу вихователі складають загальний проект предметно-ігрового середовища з урахуванням усіх побажань дітей. Затверджений проект планомірно реалізуємо всі разом – адміністрація, педагоги, діти та їхні батьки.

3.2. МЕТА ПРОЕКТУ

 1. Створення в дошкільному навчальному закладі розвивального життєвого простору ( природного, предметного, соціального та простору «Я»).

3.3  ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 • створити відповідний життєвий простір в дошкільному навчальному закладі для дітей віком від 2 до 6 років;
 • провести інвентаризацію обладнання ігрових майданчиків дошкільних навчальних закладів, облаштувати їх відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
 • розробити та ввести в дію заходи ремонтних робіт “Сучасні туалетні кімнати гігієни», «Благоустрій території».

ДЛЯ ПРОСТОРУ «Я»:

 • забезпечити комфортність перебування в умовах ДНЗ;
 • безпеки обстановки, виконання санітарно – гігієнічних норм.

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО ПРОСТОРУ:

 • розширити рухового простору, для збільшення рухового навантаження.

ДЛЯ ПРИРОДНОГО ПРОСТОРУ:

 • надати дітям можливість для дослідженнь, пошукової діяльності, експериментування.

ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ:

 • формувати навички соціальної адаптації у дітей дошкільного віку.

3.4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У результаті цілеспрямованої, систематичної, адміністративної, науково-методичної діяльності автори проекту очікують :

І. Науково-методичне забезпечення розвивального простору

 1. Розуміння філософського погляду на середовище як системи, що містить різноманітні взаємозв’язки предметного та особистісного характеру.
 2. Поглиблення знань педагогів щодо теми проекту.
 3. Усвідомлення педагогів щодо актуальності проетку.

ІІ. Соціально-психологічне забезпечення розвивального простору

 1. Позитивна динаміки змін у розвивальному середовищі, наповнення матеріалами, які дають дитині змогу перебувати в позиції активного діяча.
 2. Емоційний комфорт в умовах ДНЗ.

ІІІ. Психолого-педагогіне забезпечення розвивального простору

 1. Оптимальні умови для повноцінного розвитку дитини.

ІV. Матеріально-технічне забезпечення

 1. Повноцінне наповнення розвивального, предметно ігрового середовища, природного, соціального для особистісного розвитку дитини дошкільного віку.

3.6. РЕСУРСИ:

МАТЕРІАЛИ:

нормативно-правові акти; інструктивно-методична література;

– методичні посібники нового покоління;

– інтернет видання

                                ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ:

ПО РОКАХ

 

Усього:

(у тис.грн.)

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

РАЗОМ: 34,710 34,650 33,550 33,150 30, 710 166.770
 1. БЮДЖЕТ
  • Кошти Управління освіти і науки Івано-Франківського міської ради;
  • Позабюджетні кошти:
  • благодійні внески батьківської громадськості;
  • депутатські кошти;
  • спонсорські кошти.

Педагогічним колективом ДНЗ «Зернятко” створена, розвивальне предметно-ігрове середовище, яке  сприяє збагаченню освітньої роботи з дошкільнятами, забезпеченню цілісності педагогічного процесу і якісному  росту  творчих здібностей, емоційного і фізичного благополуччя вихованців.

 Перспективи:

 Створення в групах центрів “Подорож в минуле”.

 Устаткування майданчика по навчанню дітей правилам дорожнього руху.

Переоформлення квіткових клумб на трьох групових майданчиках /заміна грунту, декоративне оформлення/

 Намічений капітальний ремонт вуличних альтанок  2011 р.

3.4.  ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ –

УМОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

заходи термін відповідальні
                                                                    2008 – 2009  навчальний рік

Науково – методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

1 Виставка методичної літератури й посібників зі створення розвивального простору в ДНЗ (фотоматеріали, креслення, періодична література). 09.2008 Вихователь – методист

Селепій О.Д.

2 Робота творчої групи для розробки моделі розвивального середовища в ДНЗ та координації роботи з його організації 10.2008 Вихователь – методист.
3 Семінар для вихователів на тему „Розвивальне середовище та етапи дорослішання дитини”. 11.2008 Вихователь – методист,

практичний психолог Гринькевич Г.Р.

4 Виставка продуктивної діяльності вихованців та їхніх батьків, педагогів ДНЗ. 2008-2009 Члени творчої групи.
5 Презентація соціальних проектів педагогами закладу на Педагогічному аукціоні. 03.2009

 

Педагоги, які атестуються.
6 Огляд конкурс «Імідж групи». 09.2008

 

Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

7 Огляд конкурс «Кращий центр рухової активності». 02.2009 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

8 Укладання  Паспорта ДНЗ. 09.2008 Завідувач ДНЗ Кузьменко Т.В.
9 Укладання  Екологічного паспорта ДНЗ. 09.2008 Вихователь-методист.
10 Укладання  методичних  рекомендацій щодо реалізації проекту. 2008-2009 Вихователь-методист.

 Соціально – психологічне забезпечення розвивального життєвого  простору в ДНЗ

 

1 Вивчення  запитів батьків щодо організації розвивального середовища в ДНЗ. 09.2008 Практичний психолог.
2 Обстеження стану емоційного комфорту в колективі, за потреби проаналізувати причини дискомфорту. Щоквартально Вихователь – методист, практичний психолог.
3 Виставка посібників та матеріалів з розвитку психічних процесів у дітей 5-6 років. 04.2009 Вихователь – методист, практичний психолог.
4 Залучення коштів спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ДНЗ. 2008-2009 Завідувач ДНЗ.
6 Засідання Клубу «Школа батьківства». За планом Клубу Вихователь – методист, практичний психолог.
7 Діагностика за картами нервово-психічного розвитку дитини раннього віку. 2008-2009 Вихователь – методист, практичний психолог.
8 Ведення адаптаційних листів. В період адаптації новоприбулих дітей Педагоги груп раннього віку та молодшого дошкільного віку.

         Психолого – педагогічне забезпечення розвивального життєвого  простору  в ДНЗ

 

1 Аналіз стану розвивального середовища відповідно до вимог чинного законодавства , та Базової програми «Я у Світі». 09.2008  Завідувач ДНЗ, вихователь – методист.
2 Для розв’язання завдань ігрової діяльності:

· звільнити максимальний простір для активних рухів; придбати різноманітні каталки, велосипеди, встановити гімнастичний комплекс;

· створити центр сюжетно – рольових ігор, виготовити атрибути з яскраво вираженими функціональними особливостями (в групах „Ромашка”, „Метелик”, „Сонечко”).

 

Для розв’язання завдань пізнавальної діяльності:

– забезпечити умови для самостійних ігор дітей з піском і водою.

 

Для забезпечення рухової активності виготовити:

– „лабіринти-спіралі” (ходьба, біг);

– „доріжки з гудзиками” (стрибки);

– „лабіринти” (повзання);

– картки з комплексами вправ ЗРВ.

 

 

2008 – 2009

Вихователь – методист,

Члени творчої групи, вихователі груп.

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

1 Аналіз забезпечення розвивального середовища ДНЗ щодо відповідності вимогам:

· пожежної безпеки;

· санітарії та гігієни.

Щокварталу

 

Старша медсестра Кльоцка Л.Ю., заступник завідувача господарством Соболяк О.П.
2 Провести благоустрій території. 04.2009 Заступник завідувача господарством.
3 Акція «Посади деревце». 03.- 04.2009 Заступник завідувача господарством.
4 Толока по благоустрою  території  ДНЗ. 04. 2009 Заступник завідувача господарством.
5 Оформлення альпійської гірки. 10.2008 Заступник завідувача господарством, творча група.
6 Оформлення сходових маршів. 2008-2009 Члени творчої групи.
РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Створені центри рухової активності.
 2. Укладений  Паспорт ДНЗ.
 3. Укладений  Екологічний паспорт ДНЗ.
 4. Створено центри сюжетно – рольових ігор (в групах „Ромашка”, „Метелик”, „Сонечко”).
 5. Створено центри для самостійних ігор дітей з піском і водою.

2009 – 2010  навчальний рік

Науково – методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

1 Мультимедійна презентація „Дитячий садок з поглядом у майбутнє ”. 09.2009 Вихователь – методист,

керівник творчої групи

Ничай Н.В.

2 Розробити динамічні зміни моделі організації розвивального середовища ДНЗ відповідно до аналізу його стану. 05.2009 Вихователь – методист.
3 Придбати зразки народно – прикладного мистецтва, іграшки, наочний матеріал. 11.2009 Завідувач ДНЗ, вихователь – методист.
4 Поповнити дитячу бібліотеку творами, рекомендованими Базовою програмою  розвитку дитини дошкільного  віку «Я у Світі». 10.2009 Вихователь – методист.
5 Дообладнати художньо – естетичний комплекс :  театральну студію (костюми, декорації, ширми для дитячих спектаклів), музей українського побуту (одяг, рушники, прядка, колиска, хатнє навчання). 2009-2010

 

Вихователь – методист, члени творчої групи.
6 Оформити виставку продуктивної діяльності вихованців та їхніх батьків, педагогів ДНЗ. 05.2009 Члени творчої групи.
7 Провести круглий стіл з питань науковцями Прикарпатського національного університету «Розвивальне середовище – вимога нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

 

09.2009

 

Завідувач ДНЗ,

вихователь-методист.

8 Презентація соціальних проектів педагогами закладу на Педагогічному аукціоні. 03.2010

 

Педагоги, які атестуються.
9 Огляд конкурс «Імідж групи». 09.2009

 

Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

10 Створити екологічну стежину на території ДНЗ. 09.2009 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

11 Огляд конкурс «Нетрадиційне обладнання для фізкультури». 02.2010 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

12 Укласти методичні рекомендації щодо реалізації проекту. 2009-2010 Вихователь-методист.

Соціально – психологічне забезпечення розвивального життєвого  простору в ДНЗ

1 Обстеження стану емоційного комфорту в колективі, за потреби проаналізувати причини дискомфорту. Щоквартально Вихователь – методист, практичний психолог.
2 Круглий стіл з питань наступності між ДНЗ і школою  „Організація розвивального середовища для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку”. 10.2010 Вихователь – методист,

завуч школи.

3 Залучення коштів спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ДНЗ. 2009-2010 Завідувач ДНЗ.
4 Групові та індивідуальні консультації  з питань створення соціального простору в умовах ДНЗ. 2009-2010 Практичний психолог.
5 Засідання Клубу «Школа батьківства». За планом Клубу Вихователь – методист, практичний психолог.

 Психолого – педагогічне забезпечення розвивального життєвого  простору  в ДНЗ

 

1 Аналіз стану розвивального середовища відповідно до вимог чинного законодавства , та Базової програми «Я у Світі». 09.2009  Завідувач ДНЗ, вихователь – методист.
2 Для розв’язання завдань ігрової діяльності:

· створити центр сюжетно – рольових ігор, виготовити атрибути з яскраво вираженими функціональними особливостями (в групах „Струмок”, „Калинонька”, „Соняшник”);

· поповнити будівельно – конструктивні матеріали, орієнтовані на потреби відповідно хлопчиків і дівчаток.

 

Для розв’язання завдань пізнавальної діяльності:

– забезпечити умови для самостійних ігор дітей з піском і водою;

– зібрати матеріали, які надають дитині можливість засвоїти знання за сферами життєдіяльності: „Природа”, ”Культура”, ”Люди”,” Я Сам”;

– (ігри, альбоми з ілюстраціями, природні об’єкти тощо).

 

для забезпечення рухової активності виготовити:

– „лабіринти-спіралі” (ходьба, біг);

– „доріжки з купинами” (стрибки);

 

 

 

2009 – 2010

Вихователь – методист,

члени творчої групи, вихователі груп.

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

 

1 Аналіз забезпечення розвивального середовища ДНЗ щодо відповідності вимогам:

· пожежної безпеки;

· санітарії та гігієни.

Щокварталу

 

 

Старша медсестра, заступник завідувач господарством.
2 Розробка ескізів оформлення приміщень і прилеглої території.

 

09.- 10. – 2009 Завідувач ДНЗ, заступник завідувача господарством.
3 Придбання обладнання для фізкультурної зали та спортивного майданчика. 09.2009 Вихователь – методист, інструктор з фізкультури.
4 Проведення благоустрою території. 04.-05 – 2010 Заступник завідувача господарством.
5 Акція «Посади деревце». 03.2010 Заступник завідувача господарством.
6 Толока по благоустрою  території  ДНЗ. 04.2010 Заступник завідувача господарством.
7 Встановлення «тривожної»  кнопки. 05.2010 Заступник завідувача господарством.
8 Облаштування медичного кабінету згідно вимог «Положення про медичний кабінет». 2009-2010 Завідувач ДНЗ, старша медична сестра.
9 Встановлення  бойлерів для підігріву води. 2009 – 2010 Заступник завідувача господарством.
10 Придбання засобів ТЗН (телевізор, ДВД). 2009-2010 Заступник завідувача господарством.
РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Придбані  зразки народно – прикладного мистецтва, іграшки, наочний матеріал .
 2. Презентація соціальних проектів педагогами закладу.
 3. Створено екологічну стежину на території ДНЗ.
 4. Виготовлено нетрадиційне обладнання для фізкультури».
 5. Створено  центри сюжетно – рольових ігор (в групах „Струмок”, „Калинонька”, „Соняшник”).
 6. Поповнили будівельно – конструктивні матеріали, орієнтовані на потреби відповідно хлопчиків і дівчаток.
 7. Облаштували медичний  кабінет  згідно вимог «Положення про медичний кабінет».
 8. Встановлена «тривожна»  кнопка.

 

2010 – 2011 навчальний рік

Науково – методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

1 Виставка продуктивної діяльності вихованців та їхніх батьків, педагогів ДНЗ. 05.2011 Члени творчої групи.
2 Створення пересувних міні-музеїв і центрів пошуково-дослідницької діяльності. 10.2010 Педагоги ДНЗ.
3 Презентація соціальних проектів педагогами закладу на Педагогічному аукціоні. 03.2011 Педагоги, які атестуються.
4 Огляд конкурс «Імідж групи». 09.2010

 

Вихователь-методист, педагоги
5 Укладання методичних рекомендацій щодо реалізації проекту. По мірі потреби Вихователь-методист.
6 Створення Інтернет сайту. 03.2011 Вихователь-методист, модератор сайту.
7 Семінар – практикум «Новий підхід до формування предметно-ігрового середовища в умовах проектної діяльності. 10.2010 Вихователь-методист, практичний психолог.

 

Соціально – психологічне забезпечення розвивального життєвого  простору в ДНЗ

 

1 Вивчення  запитів батьків щодо організації розвивального середовища в ДНЗ.

 

09.2010 Практичний психолог.
2 Обстеження стану емоційного комфорту в колективі, за потреби проаналізувати причини дискомфорту. Щоквартально Вихователь – методист, практичний психолог.
3 Залучення коштів спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ДНЗ. 2010-2011 Завідувач ДНЗ.
4 Групові та індивідуальні консультації  з питань створення соціального простору в умовах ДНЗ. 2010-2011 Практичний психолог.
5 Засідання Клубу «Школа батьківства». За планом Клубу Вихователь – методист, практичний психолог.
6 Діагностика за картами нервово-психічного розвитку дитини раннього віку. 10.2010,

05.2011

Вихователі груп дітей раннього віку.
7 Ведення адаптаційних листів. В період адаптації новоприбулих дітей Вихователі груп дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Психолого – педагогічне забезпечення розвивального життєвого  простору  в ДНЗ

1 Аналіз стану розвивального середовища відповідно до вимог чинного законодавства , та Базової програми «Я у Світі». 09.2010  Завідувач ДНЗ, вихователь – методист
2 Для розв’язання завдань ігрової діяльності:

· оформити будиночки, палаци, фортеці для ігор 2 – 3 дітей, наповнити їх відповідним ігровим матеріалом;

· підібрати елементи костюмів, декорацій, ширми, ляльок для театралізованих ігор та лялькових вистав.

Для розв’язання завдань пізнавальної діяльності:

–  зібрати матеріали, які надають дитині можливість засвоїти знання за сферами життєдіяльності: „Природа”, ”Культура”, ”Люди”,” Я Сам”;

– (ігри, альбоми з ілюстраціями, природні об’єкти тощо).

Для забезпечення рухової активності виготовити:

–  „лабіринти-спіралі” (ходьба, біг);

–  „доріжки з купинами” (стрибки);

– „лабіринти” (повзання);

 

 

 

2009 – 2010

Вихователь – методист,

члени творчої групи, вихователі груп.

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

1 Аналіз забезпечення розвивального середовища ДНЗ щодо відповідності вимогам:

· пожежної безпеки;

· санітарії та гігієни.

Щокварталу

 

Старша медсестра, заступник завідувача господарством.

 

2 Косметичний ремонт музичної зали.           07.2011 Завідувач ДНЗ, заступник завідувача господарством.
3 Придбання обладнання для фізкультурної зали та спортивного майданчика. 10.2010 Вихователь – методист, інструктор з фізкультури.
4 Проведення благоустрою території. 09.201 Заступник завідувача господарством.
5 Придбання сантехніки для  ремонту туалету загального користування. Ремонт туалетної кімнати. 01.2011

07.2011

Заступник завідувача господарством.
6 Акція «Посади деревце». 04.2011 Заступник завідувача господарством.
7 Перекриття шатрового даху. 2010-2011 Завідувач ДНЗ, заступник завідувача господарством.
8 Толока по благоустрою  території  ДНЗ. 05.2011 Заступник завідувача господарством.
9 Заміна вікон, дверей. 2010-2011 Заступник завідувача господарством, педагоги.
10 Заміна килимових покритті. 09-10. 2010 Заступник завідувача господарством.
11 Встановлення бойлерів  для підігріву води. 2010-2011 Заступник завідувача господарством.

 РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Створено Інтернет-сайт
 2. Придбанна сантехніка для  ремонту туалету загального користування.
 3. Ремонт туалетної кімнати
 4. Замінені вікна, двері
 5. Заміна килимового покриття
 6. Встановлено в усіх групах та харчоблоці.

 

2011 – 2012  навчальний рік

Науково – методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

1 Дообладнати художньо – естетичний комплекс :  театральну студію (костюми, декорації, ширми для дитячих спектаклів). 2011-2012

 

Вихователь – методист,

члени творчої групи.

2 Виставка продуктивної діяльності вихованців та їхніх батьків, педагогів ДНЗ. 05.2012 Члени творчої групи.
3 Презентація соціальних проектів педагогами закладу на Педагогічному аукціоні. 03.2012 Педагоги, які атестуються.
4 Огляд конкурс «Імідж групи». 09.2011 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

5 Огляд конкурс «Атрибути  для театралізованої діяльності ». 11.2011 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

6 Огляд конкурс «Тренажери власними руками». 02.2011 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ

7 Огляд конкурс «Кращий куток для батьків». 10.2011 Вихователь-методист,

Вихователі.

8 Створити Логопедичну стежину на території ДНЗ. 10.2011 Вихователь-методист,

вчитель-логопед.

9 Обладнати ландшафтний дизайн. 09.2011 Вихователь-методист,

педагоги ДНЗ.

10 Укласти методичні рекомендації щодо реалізації проекту. 2011-2012 Вихователь-методист.

 

11 Участь в колективному аналізі і оцінці результатів проекту. 05.2012 Педагоги ДНЗ.
12 Підведення підсумків – визначення завдань для нових проектів. 05.2012 Завідувач, вихователь-методист.

Соціально – психологічне забезпечення розвивального життєвого  простору в ДНЗ

1 Вивчення  запитів батьків щодо організації розвивального середовища в ДНЗ.

 

09.2011 Практичний психолог.
2 Обстеження стану емоційного комфорту в колективі, за потреби проаналізувати причини дискомфорту. Щоквартально Вихователь – методист, практичний психолог.
3 Залучення коштів спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ДНЗ. 2011-2012 Завідувач ДН.З.
4 Групові та індивідуальні консультації  з питань створення соціального простору в умовах ДНЗ. 2011-2012 Практичний психолог.
5 Засідання Клубу «Школа батьківства». За планом Клубу
6 Діагностика за картами нервово-психічного розвитку дитини раннього віку. 10.2010,

05.2011

Вихователі груп дітей раннього віку.
7 Ведення адаптаційних листів. В період адаптації новоприбулих дітей Вихователі груп дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Психолого – педагогічне забезпечення розвивального життєвого  простору  в ДНЗ

 

1 Аналіз стану розвивального середовища відповідно до вимог чинного законодавства , та Базової програми «Я у Світі». 09.2011  Завідувач ДНЗ, вихователь – методист.
2 Для розв’язання завдань ігрової діяльності:

· підібрати елементи костюмів, декорацій, ширми, ляльок для театралізованих ігор та лялькових вистав.

Для розв’язання завдань пізнавальної діяльності:

–  зібрати матеріали, які надають дитині можливість засвоїти; знання за сферами життєдіяльності: „Природа”, ”Культура”, ”Люди”,” Я Сам”;

– (ігри, альбоми з ілюстраціями, природні об’єкти тощо).

Для забезпечення рухової активності виготовити:

– „лабіринти-спіралі” (ходьба, біг);

– „восьминоги” (підлізання);

–  „тунелі” (повзання);

– „доріжки з купинами” (стрибки);

– „лабіринти” (повзання);

–  картки з комплексами вправ ЗРВ.

 

 

2009 – 2010

Вихователь – методист,

члени творчої групи, вихователі груп.

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

1 Проаналізувати забезпечення розвивального середовища ДНЗ щодо відповідності вимогам:

· пожежної безпеки;

· санітарії та гігієни.

Щокварталу Старша медсестра, заступник завідувача господарством.

 

 

2 Косметичний ремонт кухні, групових приміщень, коридорів музичної зали, фізкультурної зали,  методичного кабінету, медичного кабінету.

 

 

07. 2011

Заступник завідувача господарством.
3 Провести благоустрій території. 04.2011 Заступник завідувача господарство.
4 Акція «Посади деревце». 05.2011 Заступник завідувача господарством.
5 Перекриття шатрового даху. 2010-2011 Завідувач ДНЗ, заступник завідувача господарством.
6 Толока по благоустрою  території  ДНЗ. 04.2011 Заступник завідувача господарством.
7 Заміна вікон, дверей. 2011-2012 Заступник завідувача господарством.
8 Заміна килимових покритті. 10.2011 Заступник завідувача господарством.
9 Придбати мультимедійний проектор. 05.2012 Заступник завідувача господарством.
РЕЗУЛЬТАТ
Створення розвивального життєвого простору в ДНЗ,  що відповідає сучасним вимогам.

 Високий рейтинг по місту серед ДНЗ.

 Рекламний буклет для батьків “В “Зернятко” за казкою”

 Фотоколаж

 Участь в міському конкурсі  “Дошкільний навчальний заклад – 2011”.

       Презентація проекту

Нормативно-правовою базою для відбору обладнання, навчально-методичних і ігрових матеріалів є:

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. o Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060 – ХІІ, зі змінами та доповненнями від 19.12. 2006 р., 2010 р.
 2. o Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р.№2628 – ІІІ, зі змінами та доповненнями 19.12.2006 р.
 3. o Закон України  «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993р. № 3808 – ХХІІ, зі змінами від 19.06.1999р.
 4.  o Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04 2001 р. № 2402 – ІІІ, із змінами від 24.04.2008 р.

НАКАЗИ МОН

 • від 06.07.2010 р. «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»
 • від 09.11. 2010 № 1070 Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільногонавчального закладу

ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення «Про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 р. № 305.
 2. Положення «Про психологічний кабінет в дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом МОНУ від 19.10.2001 р. № 691.
 3. Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджено наказом МОН від 07.11.2000 р. № 522.
 4. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних загальноосвітніх і професійно-технічних закладах України, затверджене Наказом МОНУ від 02.08.2005 р. № 458.

ЛИСТИ

 1. Лист МОНУкаїни від 06.05.2005 р. №1-9 – 306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в навчально-вихновного  процесу в ДНЗ»
 2. Лист МОНУ від 16.08.2010 р. №1\9 – 563. «Фізичний розвиток дітей  в умовахв ДНЗ»
 3. Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.10 року Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку
 4. Лист МОН № 1/9-570 від 18.08.10 року Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 навчальному році
 5. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах 03.07.2009  N 1/9-455

ІНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

 • Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ «Про організовану і самостійну діяльність дітей у ДНЗ» від 26.07.2010 р. № 1. 4 \ 18 – 3082.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (наказ МОН України N 439 від 07.09.2000)
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 1999 р.
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/, затверджена Наказом МОНУ від 29.01.2009р. № 41.
 4. Тповий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навальних закладах, затверджений наказом МОН України від 11.09 .2002 р. № 509.
 5. Концепція екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням Колегії МОНУ від 10.12.2001 р. №13\6 – 19.
 6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  від 17.04.2006 р. №298/227.
 7. Інструкції з організації  охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах від 28.10. 200   № 985.
 8. Про затвердження Примірного положенняпро батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу №398 від 26 квітня 2011 року.
 9. «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», від 28.10.2008 р. № 985
 10. Державними санітарними правилами і нормами СП 3231-85 «Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений».