Читайте на сайті

Статистика:

Фізкульт-Ура

Фізкультурно-оздоровчу роботу в закладі проводить інструктор з фізичної культури, магістр, спеціаліст вищої категорії 

 Масенжалова Любов Ярославівна

В своїй роботі керується законодавчими та нормативно-правовими документами в галузі дошкільної освіти :

1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.).

2. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.). https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

3. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. №188. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-98#Text

4.  Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-03#Text

5.  Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0909-05#Text

6. Лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/

 

  Інструктор з фізичної культури  реалізує у освітній процес ДНЗ проект “Впровадження здоров’язбережувальної технології фітбол – гімнастики», тематична назва, якого є «Мій веселий, спритний м’яч». 

 

Фітбол (fitbоl) в перекладі з англійської мови означає «м’яч для опори».

 

Здоров’язбережувальна технологія фітбол – гімнастика застосовується з оздоровчою метою та сприяє корекції не тільки психомоторного, але й мовленнєвого, емоційного і загального фізичного та психічного розвитку. Саме тому вона і потрапляє в ранг здоро’язбережувальних технологій.
Спільна робота рухового, вестибулярного, зорового і тактильного аналізаторів, які включаються при виконанні вправ на м’ячі, підсилює оздоровчий ефект. Заняття з м’ячем зміцнюють м’язи спини й черевного преса, створюють м’язовий корсет, але головне – формують навички правильної постави та забезпечують емоційний комфорт дошкільнят.Суть технології: слабкі вібраційні хвилі стимулюють функцію кори надниркових залоз, підсилюють перистальтику кишечника, функцію шлунка, печінки. Зміцнюються м’язи спини, черевного преса, ніг (так званий м’язовий корсет), формуються навички правильної постави.

Більшість ігор на фітболах спрямована на розвиток і корекцію всіх властивостей уваги: концентрацію, перемикання, стійкість та розподіл.
Під час впровадження даної технології ми переконалися, що застосування фітбол – гімнастики в роботі з дітьми дошкільного віку є досить ефективним. Науковими дослідженнями О. Сайкіної та Ж. Фірільової доведено, що можливості застосування вправ фітболу є досить широкими і вони абсолютно не шкодять суглобам. Тривалі вправи, навпаки, мають оздоровлювальний ефект. У світлі цих фактів стало зрозуміло, що вправи однаково важливі як для фізичного, так і для психічного здоров’я.
Форми роботи з дітьми за цією технологією є групові, підгрупові та індивідуальні.
Час проведення одного заняття з дітьми 3-4-х років – 25 хв, з дітьми 5-6-ти років – 35 хв. Заняття проводяться у чистому провітреному приміщенні спортивної зали на ки¬лимі. Діти одягнені легко, без взуття.
Беручи за основу рекомендації К. Крутій та О. Байєр, часто такі заняття організовуються у формі казки. З дітьми молодшого дошкільного віку, як правило, це сюжетні фізкультурні заняття.
Діти дістають насолоду не від того, що навчилися виконувати той або інший рух, а від самої гри. Вправи на м’ячах вони можуть виконувати упродовж заняття. З дітьми молодшого віку робимо вправи на м’ячах лише фрагментом заняття.
У молодшій групі основну увагу приділяємо роботі над тонусом, статичною координацією, збереженням заданої пози. В середній групі діти вчаться технічно правильно виконувати загальнорозвивальні вправи і розвивати рухову координацію.
Діти старшої групи мають більш скоординовані рухи, можуть регулювати власні дії й підкорятися вольовому наказу. Діти розуміють користь вправ, зв’язок між способом виконання і кінцевим результатом. Вони стають наполегливіші в подоланні труднощів і можуть багаторазово повторювати вправи, працювати в колективі, організовано виконувати всі команди, які дає педагог. Старші дошкільники співвідносять свої дії з музикою, тому тут доречним є використання музичного супроводу (фонограми).
Ігри з фітболами ми використовуємо не лише на фізкультурних заняттях, а й в інших режимних процесах (на прогулянці, під час самостійної рухової діяльності, у розвагах та в процесі індивідуальної роботи).
Реалізуючи проект «Мій дзвінкий, веселий м’яч», ми уклали перспективне планування використання здоров’язбережувальної технології фітбол – гімнастики. А це, в свою чергу, дало можливість методично правильно, послідовно, систематично розподілити програмовий матеріал із фізичної культури на тривалий проміжок часу, поступово ускладнювати його, досягати реалізації кожного виду вправ з оздоровлювальною метою.
Застосування фітбол – гімнастики у поєднанні з іншими традиційними і нетрадиційними методами оздоровлення дітей дошкільного віку суттєво впливає на формування, зміцнення і збереження їх здоров’я.