Читайте на сайті

Статистика:

Фінансова звітність ЗДО

Керуючись законодавчими та нормативно-правовими документами в галузі дошкільної освіти

Оплата праці

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2011-%D0%BF#Text

3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764.

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-764290-08#Text

4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 №118.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-2004-%D0%BF#Text

6. Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437. https://osvita.ua/legislation/other/5522/

7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text

8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1130-05#Text Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-17#Text