Статистика:

Річний звіт

ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального

закладу №18 «Зернятко»

Кузьменко Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом

та громадськістю

про діяльність закладу за 2017-2018 н.р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад ясла(садок) №18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса: 76009  м. Івано – Франківськ вул.. Івана Павла ІІ, 14

Телефон : 786425 , E – mail: sadok.zernyatko@gmail.com

ДНЗ працює з 1 жовтня 2007р . Відкритий на підставі рішенняXVIII сесії

Івано-Франківської міської ради п’ятого скликання від 26 червня 2007.Статут дошкільного навчального закладу затверджено рішення XXXVI сесії            Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 27 листопада 2008 року.

ДНЗ розрахований на 14 груп – 320 місць. Функціонує 13 груп, одна група раннього віку, 12 груп дошкільного, 1 група пристосована під фізкультурний зал. Відвідує ДНЗ 424 дитини.

Режим роботи ДНЗ №18 п’ятиденний з 7.30 до 18.00. Працює 5 груп з 12 годинним перебуванням: 7.30 до 19.30.

Мова навчання – українська.

Впродовж  2017/2018  навчального року ДНЗ № 18 «Зернятко»  працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану роботи ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Всі групи оснащені іграшками відповідно до Типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей згідно планової мережі збільшилася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 18 укомплектований повністю педагогічними кадрами:

До складу якого входять 32 педпрацівника:

 • 1 завідувач,
 • 1 вихователь – методист,
 • 1 практичний психолог,
 • 1 інструктор з фізкультури
 • 2 музичних керівника,
 • 26 вихователів.

З вищою освітою – 31 педагог, з середньо-спеціальною освітою – 1 педагог. Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні 4 роки.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2017/2018 н.р. присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователям Гуменюк Г.Б., Зубер І.Ю., Гудима-Кіндрат І.Є.,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю Дончак І.М.,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю-методисту Драбик І.В.

Впродовж 2017/2018 навчального року була організована  допомога молодим вихователям: Мартинець А.В., Галахіна С.З., Дрогомирецька С.Б.з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2017/2018 н. р. педагоги закладу систематично відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Педагоги  планували та проводили роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну діяльність  педагогів ДНЗ.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ,  організації життєдіяльності дітей раннього віку, роботу з національно-патріотичного виховання дітей в старших групах, аналіз захворюваності дітей, організацію роботи з БЖД, роботу з батьками щодо правового виховання дошкільників. Аналізувався рівень педагогічної майстерності педагогів, які атестувались.

Під час проведення методичних заходів використовувались інтерактивні форми роботи: дискусії, ділові ігри, тренінги, бесіди за круглим столом, мозкові штурми. Проведення відкритих занять з дітьми стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювались, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки педагогів.

Вихователь-методист  Драбик І.В. впродовж року надавала методичні рекомендації педагогам у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури справ.

В ході вивчення інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що педагоги керуються «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затверджене наказом МОН молоді і спорту 30.11. 2012 №1352.

Значна увага протягом навчального року надавалась питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: з дітьми проводились нестандартні форми роботи з фізичного розвитку. В ДНЗ працює гурток «Мій дзвінкий, веселий м’яч» з використанням фітбол гімнастики.

У квітні 2018 року колектив ДНЗ відзначив Всесвітній день здоров’я.

За результатами обстеження рухової підготовки дітей високий рівень показали 235 дітей, достатній 109, низький 15 дітей. У порівнянні з 2016-2017 роками показники покращились. Кількість дітей з високим рівнем підготовленістю збільшилась на 13%, кількість дітей з низьким рівнем зменшилась на 4%. Найбільш високі показники (68,6%) в групі старшого дошкільного віку «Сонечко» (вихователі Кедик О.П., Костюк Т.Я.), що свідчить про ефективність інноваційних методів та прийомів роботи з фізичного розвитку.

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив провадить, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фізкультурний калейдоскоп», «Концерти до Міжнародного дня танцю», «Свято Матері», на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками та за допомогою практичного психолога педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання їх, уникати проблемних ситуацій.

З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу урізноманітнювали форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи з дітьми, залучення до участі в конкурсах та акціях, виготовлення тематичних матеріалів. Так, вихователі групи «Калинонька»      Багрій І.В., Романська-Грабко Ю.О.  провели перші батьківські збори у вигляді сімейного свята під назвою «Перше знайомство з групою» з презентацією організації життя дітей в садочку, обміном сімейного виховання, психологічним тренінгом; педагоги групи «Бджілка» Карабін Р.С.,         Галушка Н.Д., залучали батьків до участі у майстер – класах, флешмобах. Такі інноваційні форми роботи з родинами сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомагали позитивно впливати на якість виховання і розвиток дошкільнят. Це  сприяло зміцненню іміджу  ДНЗ серед сімей наших вихованців.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,та аналізу освітньої і методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів та з метою усунення  недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в ДНЗ проводилась згідно закону України «Про дошкільну освіту» та методичних рекомендацій МОН на 2017/2018 навчальний рік, аналізу освітньої і методичної роботи за 2016/2017 навчальний рік.

Були враховані та усунені недоліки. Методична робота в закладі була спрямована на виконання пріоритетних напрямів роботи з педагогами на 2017/2018рр. Вона була охоплена єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження розвиваючої технології «Радість розвитку» в освітній процес ДНЗ».

Методичною службою проведено моніторинг рівня засвоєння педагогами ДНЗ змісту Державного Стандарту (нова редакція). Результати моніторингу стали підґрунтям для формування змісту методичної роботи.

На основі діагностики та запитів педагогів були спрямовані та проведені різноманітні інтерактивні форми методичної роботи.

Для забезпечення якості освітнього процесу були проведені наступні форми методичної роботи:

 • Колективні: методичні виставки «Зернини педагогічного досвіду», «Світ королеви Флористики», дидактичні посібники з мовленнєвого розвитку «Їх досвід вивчаємо», «Міні музей одного предмета». Панорама методичних новинок, аукціон педагогічних ідей, презентація освітніх проектів;
 • Групові: школа психолого-педагогічної грамотності, ділова гра;
 • Індивідуальні – наставництво, стажування молодих педагогів

Завдяки цим формам методичної роботи удосконалювались професійні знання та вміння спеціалістів.

Інноваційна діяльність педагогів посіла провідне місце в організації освітнього процесу дошкільнят. Педагоги ДНЗ впроваджують в практику роботи з дітьми технологію «Радість розвитку» (Т. Піроженко)

Корисними для підвищення професійної майстерності педагогів стали відкриті колективні перегляди з різноманітних форм роботи з дітьми на тему: «Екологічна мозаїка» вихователів Гуменюк Г.Б., «Патріотичний калейдоскоп»  Дончак І.М., Зубер І.Ю. , «Подорож до весняного лісу» Гудима-Кіндрат І.Є.

Для вирішення проблеми модернізації освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі працює творча група педагогів (керівник Багрій І.В.) Члени творчої групи підготували та провели заходи, засновані на чіткій диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога: консультації, майстер-класи, конкурси конспектів з використанням ІКТ технологій.

Завдання удосконалення роботи з питань інформаційно-комунікаційних технологій в колективі залишається актуальним на наступний навчальний рік.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей методичною службою в ДНЗ було організовано та проведено різноманітні конкурси:

 • «Краща екологічна стежина»;
 • «Краще портфоліо групи»
 • «Город на підвіконні»
 • «Саморобна новорічна іграшка»
 • «Прийшов Великдень»

Було проведено флешмоб, ярмарок «Допоможемо воїну».

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://www. sadok.zernyatko@gmail.com

  

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

За підсумками тематичного контролю з проблеми формування зв’язного мовлення у дітей 6-го року життя (вихователі   Зубер І.Ю.,  Пилипишак Н.О.) 47% вихованців показали високий та достатній рівень. Показником плідної роботи є співпраця вихователів та вчителя- логопеда вищої кваліфікайної категорії Салиги І.М.

За результатами педагогічного обстеження розвитку дітей на кінець 2017/2018 н.р. із  діагностованих дітей: з високим рівнем розвитку – 58 дітей ; з достатнім рівнем – 32 дітей ; з середнім рівнем – 68 дітей ; з низьким – 0 дітей Простежується позитивна динаміка порівняно із стартовою діагностикою: збільшилась кількість дітей із високим рівнем розвитку на 10%, достатнім – на 6%, знизилась кількість дітей з середнім рівнем на 11 % та низьким рівнем розвитку на 6 %. Педагогам групи  запропоновано належним чином стимулювати розвиток пізнавальної активності дітей. Надати дитині можливість досліджувати , експериментувати. Найкраща динаміка спостерігається в групі «Сонечко» (старший дошкільний вік) +34 % (вих. Кедик О.П. та в групі середнього дошкільного віку «Бджілка» (вих. Карабін Р.С.) +22%. Найкращі результати виявлено: з Мовленнєвого спілкування – група «Малятко» (75%) та група «Струмочок» (72 %); образотворче мистецтво – група «Бджілка» (75%); фізичний розвиток – група «Сонечко(84%). Найбільш високі результати отримані за підрозділом: «Музика» група «Веселка» (63%).

Поряд з позитивним при організації освітнього процесу є ряд недоліків, а саме – не належному рівні мовленнєві навички дітей. Це обумовлено різними чинниками: спадковість, середовище виховання. Батькам слід усвідомлювати важливість даної  проблеми.

За результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання практичним психологом Малкович М.М. з 126 випускників 2017 – 2018 року:

Високий рівень – 13 дітей (10,3 %);

Вище  середнього рівня – 32дітей ( 23,8%);

Середній рівень – 68дітей (54 %);

Нижче середнього рівня – 13 дітей (10,3%);

Дітей, які мають низький рівень готовності до навчання  не виявлено.

Активно і творчо проводилася гурткова робота з обдарованими дітьми відповідно до складених планів. Працювали три гуртки: «Дзига» – навчання дітей хореографії (кер. Семанишин О.М.), «Розумники» – навчання дітей англійської мови – (керівник Веклин С.Р.), «Мій веселий, дзвінкий м’яч    (фітболгімнастика)» керівник – інструктор з фізкультури Мосенжалова Л.Я.

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 ЗВ’ЯЗОК ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Налагоджено співпрацю  з ЗОШ №22.  Стало тралицією: зустрічі вихователів старших груп з вчителями, взаємне відвідування занять,уроків, участь у спільних масових заходах, акціях. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані такі свята: свято Першого дзвоника, Букварика, Новий рік, театралізовані та лялькові вистави тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до навчання в школі. До шкіл міста у вересні 2018року підуть 126 випускників ДНЗ.

Педагогічним колективом закладу та ЗОШ №22  була проведена робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, які проживають на території освітнього округу №16.

Складені персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку. На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. З боку керівника дошкільного навчального закладу та школи  здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році встановлено для дітей, які відвідують ясла 16 грн. і 20грн. для дітей, які відвідують дошкільні групи. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення сесії міської ради від 15.12.2017 р. №354-17).

Для виявлення дітей пільгового контингенту громадським інспектором ДНЗ Пилипишак Н.О. впродовж 2017/2018 навчального року проводилось соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Громадським інспектором  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Сім’ям надавались консультації практичного психолога, вихователя-методиста та старшої медичної сестри. Для багатодітних сімей організовано 50% оплати за харчування дітей. Звільнені від оплати малозабезпечені сім’ї та діти батьки яких є учасником АТО.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно відповідно до заявок із супровідними документами згідно нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіку видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання та зберігання  продуктів, дотримання технології приготування їжі. Проводилося контрольне зважування залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою своєчасно відбиралися добові проби, знімалися проби з готових страв. Треба зазначити, що на 100% виконувалися норми хліба, картоплі, цукру, масла вершкового, олії, яєць, молока, сиру твердого, сметани, м’яса та м’ясопродуктів риби, сиру кисломолочного.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Держпродслужбою.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що у 2018 році днів пропущених за хворобою було 3544 днів (ясла – 541,дошкільні групи – 3003 днів) кількість пропусків на одну дитину ясла 16,4, дошкільні – 87, по ДНЗ 103,2

Захворюваність дітей за 2017 – 2018 н.р., в порівнянні за 2016- 2017н.. зменшилася  на 10 днів. Вона становила 3544 днів.

Високою залишається захворюваність у таких групах:

ясельна «Колосок»- 541 день,

ІІ молодша «Ромашка» – 794 днів,

старша «Струмочок» – 255днів.

Найнижча захворюваність у:

старшій групі «Метелик» 177 дні,

середня група «Пізнайко» 122 день,

старша група «Соняшник»- 201 днів.

Групи здоров’я:

І група – 87 дітей                20,9%

ІІ група – 280 дитини          67,3 %

ІІІ група – 44дитина           10,5 %

ІV група –5 дитина             1,2 %

Групи по фізкультурі:

Основна – 354 дитини         85%

Підготовча -48 дітей             11, 5 %

Спеціальна – 10дитини         2,4 %

Звільнені – 4 дитина             0,9%

Профілактичну роботу в дошкільному закладі вела  медична сестра. Вона постійно контролювала фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп разом з вихователем-методистом. Вона проводила заходи профілактичного характеру:  антропометрію, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Дотримання вимог санітарії.
 3. Здійснення загартування вихованців.
 4. Організація фізичного виховання.
 5. ​Чітке дотримання режиму дня.
 6. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі при наданні першої медичної допомоги.

Медична сестра закладу здійснювала профілактичні заходи: проведення обов’язкових оглядів дітей, контроль за станом здоров’я працівників та дітей, фізичним розвитком дошкільнят, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил в ДНЗ.

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Протягом 2017/2018 навчального року активно працював «Благодійний Фонд ДНЗ «Зернятко». Члени Фонду систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціональне їх використання. Голова благодійного фонду мама Гринчук Н.В. вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання членів «Благодійного Фонду ДНЗ «Зернятко» проводились регулярно.

Спільно з адміністрацією ДНЗ та благодійним фондом був написаний освітній проект «Створення умов для рухової діяльності дітей дошкільного віку – запорука виховання здорової нації ». Сума фінансування Івано-Франківської міською радою становить 25000 грн., а «Благодійний фонд «ДНЗ Зернятко» 10714гр . Придбання спортивного інвентарю становить на суму 35 714 грн».

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

 • косметичні ремонти в групових приміщеннях;
 • завезено пісок на ігрові майданчики;
 • проведено поточний ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках.

Під час місячника по благоустрою території закладу висаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно спільно з батьківською громадськістю.

Проте є труднощі, які необхідно вирішувати, а саме:

 • капітальний ремонт харчоблоку та пральні;
 • відновлення асфальтованого покриття, огорожі території ДНЗ;
 • капітальний ремонт даху та басейну.

 

    Фінансовий звіт

придбаного інвентарю та виконаних ремонтних робіт

по дошкільному навчальному закладу № 18 «Зернятко»

     за 2017/2018 н.р.

 

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума

(тис.грн)

Вид бюджету

 

Примітка
1 2230 Продукти харчування 370426,09 СФ
2 2111 Заробітна плата 2289035,71 ЗФ
3 2120 Нарахування на з/плату 517903,36 ЗФ
4 2230 Продукти харчування 658525,52 ЗФ
5 2271 Теплопостачання 635062,37 ЗФ
6 2272 Водопостачання 21863,32 ЗФ
7 2273 Електроенергія 141889,53 ЗФ
8 2240 Послуги зв»язку 495,32 ЗФ
9 2240 Користування платним сервісом «Кабінет замовника» 540,00 ЗФ
10 2210 Каструлі емальовані 3457,44 ЗФ
11 2210 Килимок, пакети для сміття,йоршик до унітазу,відро для сміття 583,88 ЗФ
12 2210 Відра,плівка гідроізоляційна,колесо пневмат.,екструзій ний пінополістирол 2280,96 ЗФ
13 2210 Каструля з кришкою 699,00 ЗФ
14 2210 Відра оцинковані,кухонний рушник,мило 153,96 ЗФ
15 2210 Комплектуючі до комп»ютера 12390,00 ЗФ
16 2111 Заробітна плата 10736,20 СФ
17 2120 Нарахування на з/плату 2882,18 СФ
18 2282 Навчання на курсах «Державні закупівлі» 1200,00 ЗФ
19 2240 Вивіз ТПВ 5519,61 ЗФ
20 2240 Звіт по тех.стану покрівлі 2180,40 ЗФ
21 2240 Заправка,регенерація картриджа 750,00 СФ
22 2800 Штраф (соц.страх) 29,61 ЗФ
23 2240 Консультативні послуги  з програмного забезпечення 4670,00 ЗФ
24 2220 Медикаменти 1000,00 ЗФ
25 2210 Журнал «Бухгалтерія бюджетна» 2128,00 ЗФ
26 2210 Новорічні подарунки 1980,00 ЗФ
27 2210 Передплата педагогічних журналів 1457,70 ЗФ
28 2210 Вікно металопластикове 4000,00 ЗФ
29 2210 Калькулятор 212,50 ЗФ
30 2210 Терка,миска,сито,кружки,тарілки,сковорода,ніж 3370,90 ЗФ
31 2210 Відро з кришкою,таз,сковорода,каструля,бульйонниця,тарілки 4342,73 ЗФ
32 2210 Котел 20л.,30л.,40л.,набір алюмін.цил.6пр. 6720,50 ЗФ
33 2210 Папки,степлер,ручки,дирокол,папір ксероксний,лоток,корзина для паперу 2987,65 ЗФ
34 3110 Машина пральна 39999,90 БР
35 2210 Доместос,губка кухонна,мило,пакети для сміття,освіжувач повітря,мило,Пронто,шкребок металевий,рушник паперовий,серветки для прибирання,м-р Мускул 3000,00 ЗФ
36 2210 Засіб до миття посуди 601,68 ЗФ
37 2210 Порошок пральний 1604,52 ЗФ
38 2210 Бак пластмасовий 35л. 488,16 ЗФ
39 2210 Білизна 93,60 ЗФ
40 2210 Відро оцинковане 391,56 ЗФ
41 2210 Замок навісний 310,01 ЗФ
42 2210 Ковш пластм.1л 22,92 ЗФ
43 2210 Мило рідке 5л 211,20 ЗФ
44 2210 Мітла-щітка 42,58 ЗФ
45 2210 Набір лотків 189,60 ЗФ
46 2210 Палка-кий дерев.,совок для сміття,підноси,совок продовольчий 301,68 ЗФ
47 2210 Судок пластм.з затискачем 504,00 ЗФ
48 2210 Таз пластм.11л 227,16 ЗФ
49 2210 Туалетний папір 577,20 ЗФ
50 2240 Заправка картриджа 180,00 ЗФ
51 2240 Спостереження за ручними системами тривожної сигналізаці\ 1500,00 ЗФ
    Разом : по 22,10 (придбання матеріалів та обладнання ) та 22,40  (оплата послуг крім комунальних)

По 22,10 – з загального фонду 57,573.17

По 22,40 -15,086

4761720,21