Читайте на сайті

Статистика:

Річний звіт

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

Івано-Франківської міської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №18 «Зернятко»

76009, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Івана Павла ІІ,14 тел.78-64-25

ЗВІТ (онлайн)

завідувача дошкільного навчального

закладу №18 «Зернятко»

Кузьменко Тетяни Вікторівни

перед педагогічним колективом

та громадськістю

про діяльність закладу за 2019-2020 н.р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Дошкільний навчальний заклад ясла(садок) №18 «Зернятко»  загального розвитку.

Адреса: 76009  м. Івано – Франківськ вул.. Івана Павла ІІ, 14

Телефон : 786425 , E – mail: sadok.zernyatko@gmail.com

У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом, який затверджений рішенням XXXVI сесії            Івано-Франківської міської ради п’ятого демократичного скликання від 27 листопада 2008 року.

Відповідно до чинного Статуту у 2018 – 2019н.р. дошкільний навчальний заклад «Зернятко» працював за 10,5 годинним режимом роботи. У дошкільному навчальному закладі функціонувало 13 груп:

 • 1група – для дітей раннього віку;
 • 4 групи – для дітей 4-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 5-го року життя;
 • 4 групи – для дітей 5-го року життя ,

з них 5 груп з 12 – годинним перебуванням дітей ( з 7 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.).

У 2019 р. відкрилися 2 інклюзивні групи (середнього та старшого дошкільного віку).

На кінець навчального року списковий склад становить 401 дитину.

Мова навчання – українська.

Упродовж  2019/2020  навчального року ДНЗ № 18 «Зернятко»  працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану роботи ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів. Всі групи оснащені іграшками відповідно до Типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими роками кількість дітей згідно планової мережі збільшилася.

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

ДНЗ № 18 укомплектований повністю педагогічними кадрами:

До складу якого входять 32 педагогічних працівника ( з них одна надає платні освітні послуги).

З вищою освітою – 31 педагог, з середньо-спеціальною освітою – 1 педагог. Кількісний склад педагогів за освітою не змінювався за останні 4 роки.

З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. У порівнянні з 2018/2019 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2019/2020 н.р. присвоєно:

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Багрій І.В. та інструктору з фізичної культури Мосенжаловій Л.Я.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Камінській Я.І.;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователям Костюк Т.Я., Ковальчук М.І., Осадца І.А., Романська-Грабко Ю.О., Лаврук  Н.В.

Впродовж 2019/2020 навчального року була організована допомога молодим вихователям: Галахінії С.З., Дрогомирецькії С.Б.,  Тимощук Т.Ю., Пацовті О.В. та музичним керівникам: Болюх Н.А., Марцін Ю.Б. з питань освітньої роботи з дітьми, в зв’язку з цим удосконалились теоретичні знання та практичні вміння педагогів.

У 2019/2020 н.р. педагоги закладу систематично відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Педагоги  планували та проводили роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну діяльність  педагогів ДНЗ.

 УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2018/2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ,  організації життєдіяльності дітей раннього віку, роботу з національно-патріотичного виховання дітей в старших групах, аналіз захворюваності дітей, організацію роботи з БЖД, роботу з батьками щодо правового виховання дошкільників. Аналізувався рівень педагогічної майстерності педагогів, які атестувались.

Під час проведення методичних заходів використовувались інтерактивні форми роботи: дискусії, ділові ігри, тренінги, бесіди за круглим столом, мозкові штурми. Проведення відкритих занять з дітьми стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювались, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки педагогів.

Вихователь-методист  Драбик І.В. впродовж року надавала методичні рекомендації педагогам у складанні планів роботи з різних розділів програми «Українське дошкілля», підвищенні рівня самоосвіти, веденні документації згідно номенклатури справ.

В ході вивчення інноваційної діяльності педагогічного колективу з’ясувалося, що педагоги керуються «Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», затверджене наказом МОН молоді і спорту 30.11. 2012р.  №1352.

Значна увага протягом навчального року надавалась питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: з дітьми проводились нестандартні форми роботи з фізичного розвитку. В ДНЗ працює гурток «Мій дзвінкий, веселий м’яч» з використанням футбол-гімнастики.

За результатами обстеження рухової підготовки дітей високий рівень показали 235 дітей, достатній 114, низький 24дітей. У порівнянні з 2018-2019 роками показники покращились. Кількість дітей з високим рівнем підготовленістю збільшилась на 13%, кількість дітей з низьким рівнем зменшилась на 4%. Найбільш високі показники 25 дітей в групі старшого дошкільного віку «Бджілка» (вихователі Карабін Р.С.,Галушка Н.Д.), що свідчить про ефективність інноваційних методів та прийомів роботи з фізичного розвитку.

Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив провадить, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Фестиваль колядок і щедрівок», «День Святого Миколая», «Фізкультурний калейдоскоп», «Концерти до Міжнародного дня танцю», «Свято Матері», на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

Предметно-розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, комп’ютерної техніки).

Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками та за допомогою практичного психолога педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання їх, уникати проблемних ситуацій.

З метою пропаганди інноваційних технологій, прогресивного педагогічного досвіду та психологічної грамотності у дитячо-батьківських взаєминах педагоги дошкільного закладу урізноманітнювали форми і методи роботи з батьками: інформаційні буклети, майстер-класи, перегляд фрагментів освітньої роботи з дітьми, залучення до участі в конкурсах та акціях, виготовлення тематичних матеріалів. Так, вихователі групи «Метеликі»      Зубер І.Ю., Пилипишак  Н.О.  провели перші батьківські збори у вигляді сімейного свята під назвою «Перше знайомство з групою» з презентацією організації життя дітей в садочку, обміном сімейного виховання, психологічним тренінгом; педагоги групи «Веселка» Гудима-Кіндрат І.Є., Ковальчук М.І., залучали батьків до участі у майстер – класах, флешмобах. Такі інноваційні форми роботи з родинами сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомагали позитивно впливати на якість виховання і розвиток дошкільнят. Це  сприяло зміцненню іміджу  ДНЗ серед сімей наших вихованців.

 МЕТОДИЧНА РОБОТА

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», та аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів та з метою усунення  недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в ДНЗ проводилась згідно закону України «Про дошкільну освіту» та методичних рекомендацій МОН на 2019/2020 навчальний рік, аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний рік.

Були враховані та усунені недоліки. Методична робота в закладі була спрямована на виконання пріоритетних напрямів роботи з педагогами на 2019/2020 н.р. Вона була охоплена єдиною науково-методичною проблемою «Впровадження розвиваючої технології «Радість розвитку» в освітній процес ДНЗ».

Методичною службою проведено моніторинг рівня засвоєння педагогами ДНЗ змісту Державного Стандарту (нова редакція). Результати моніторингу стали підґрунтям для формування змісту методичної роботи.

На основі діагностики та запитів педагогів були спрямовані та проведені різноманітні інтерактивні форми методичної роботи.

Для забезпечення якості освітнього процесу були проведені наступні форми методичної роботи:

 • Колективні: методичні виставки «Зернини педагогічного досвіду», дидактичні посібники з мовленнєвого розвитку «Їх досвід вивчаємо», «Міні музей одного предмета». Панорама методичних новинок, аукціон педагогічних ідей, презентація освітніх проектів;
 • Групові: школа психолого-педагогічної грамотності, ділова гра;
 • Індивідуальні – наставництво, стажування молодих педагогів

Завдяки цим формам методичної роботи удосконалювались професійні знання та вміння спеціалістів.

Інноваційна діяльність педагогів посіла провідне місце в організації освітнього процесу дошкільнят. Педагоги ДНЗ впроваджують в практику роботи з дітьми технологію «Радість розвитку» (Т. Піроженко).

Корисними для підвищення професійної майстерності педагогів стали відкриті колективні перегляди з різноманітних форм роботи з дітьми:

 • у вихователя середньої групи – Гра-драматизація української казки на новий лад;
 • у вихователя середньої групи –Авторська казка з пріоритетом розвивального читання та мовленнєвого розвитку;
 • у вихователя ІІ молодшої групи  –Казка за схемами-моделями

(за методикою Т. Ткаченко) (алгоритм роботи над казкою);

 • у вихователя ІІ молодшої групи Осадца І.А. – Театралізація української народної казки «Коза-дереза»;
 • у інструктора з фізичної культури Мосенжаловій Л.Я. –Фізкультурні пригоди в кольоровому місті;
 • у вихователя середньої групи Багрій І.В. – Інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку ( граматика);
 • у вихователя середньої групи Лаврук Н.В. – Комплексне заняття з мовленнєвого розвитку ( граматика);
 • у вихователя старшої групи Ковальчук М.І. – Тематичне заняття з мовленнєвого розвитку ( граматика).

Для вирішення проблеми модернізації освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі працює творча група педагогів (керівник Багрій І.В.) Члени творчої групи підготували та провели заходи, засновані на чіткій диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога: консультації, майстер-класи, конкурси конспектів з використанням ІКТ технологій.

Завдання удосконалення роботи з питань інформаційно-комунікаційних технологій в колективі залишається актуальним на наступний навчальний рік.

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей методичною службою в ДНЗ було організовано та проведено різноманітні конкурси:

 • «Осінні вернісаж»;
 • «На краще авторське крісло»
 • «Город на підвіконні»
 • «Збережемо життя ялинці»
 • «Гарна писанка у мене»

Було проведено акцію «Допоможемо воїну» (збирання корків на виготовлення протезів).

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://www. sadok.zernyatko@gmail.com

 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок.

За підсумками тематичного контролю з проблеми формування граматично правильного мовлення у дітей 5-го року життя (вихователі групи «Віночок»  Лаврук Н.В., вихователі групи «Ромашка» Кучер Г.Я., Камінська Я.І..) 58% вихованців показали високий та достатній рівень. Показником плідної роботи є співпраця вихователів та вчителя-логопеда вищої кваліфікайної категорії Салиги І.М.

Вихователем-методистом Драбик І.В. був проведений аналіз виконання програми вимог «Українське дошкілля» дітьми дошкільного віку за 2019-2020н.р. Проводячи підсумки аналізу виконання програми вимог «Українське дошкілля», треба зазначити, що поставлені завдання виконанні в цілому, але ж слід відмітити, що поряд із успіхами і надбаннями маємо ряд недоліків, а саме – не належному рівні мовленнєві навички дітей. Це обумовлено різними чинниками: спадковість, середовище виховання. Батькам слід усвідомлювати важливість даної  проблеми.

За результатами обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання практичним психологом Іванус Л.В. з 126 випускників 2019 – 2020 року:

Високий рівень- 10 дітей (7,9%);

Вище середнього рівня- 32 дітей (25,4%);

Середній рівень- 58 дітей (46,1%);

Нижче середнього рівня – 26 дітей (20,6%)

Дітей, які мають низький рівень готовності до навчання  не виявлено.

Активно і творчо проводилася гурткова робота з обдарованими дітьми відповідно до складених планів. Працювали три гуртки: «Дзига» – навчання дітей хореографії (кер. Семанишин О.М.), «Мій веселий, дзвінкий м’яч    (футбол-гімнастика)» керівник – інструктор з фізкультури Мосенжалова Л.Я.

 ОРГАНІЗАЦІЙНО- ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА.

 ЗВ’ЯЗОК ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

Налагоджено співпрацю  з ЗОШ №22.  Стало тралицією: зустрічі вихователів старших груп з вчителями, взаємне відвідування занять,уроків, участь у спільних масових заходах, акціях. Зусиллями педагогів школи та дошкільного закладу організовані такі свята: свято Першого дзвоника, Букварика, Новий рік, театралізовані та лялькові вистави тощо. Така робота сприяє позитивній адаптації старших дошкільників до навчання в школі. До шкіл міста у вересні 2020року підуть 126 випускників ДНЗ.

Педагогічним колективом закладу та ЗОШ №22  була проведена робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, які проживають на території освітнього округу №16.

Складені персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку. На основі списків у закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. З боку керівника дошкільного навчального закладу та школи  здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.

 ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020 навчальному році встановлено для дітей, які відвідують ясла 16 грн. і 20грн. для дітей, які відвідують дошкільні групи. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення сесії міської ради від 15.12.2017 р. №354-17).

Для виявлення дітей пільгового контингенту громадським інспектором ДНЗ Пилипишак Н.О. впродовж 2019/2020 навчального року проводилось соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ. Громадським інспектором  розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Сім’ям надавались консультації практичного психолога, вихователя-методиста та старшої медичної сестри. Для багатодітних сімей організовано 50% оплати за харчування дітей. Звільнені від оплати малозабезпечені сім’ї та діти батьки яких є учасником АТО.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно відповідно до заявок із супровідними документами згідно нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіку видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання та зберігання  продуктів, дотримання технології приготування їжі. Проводилося контрольне зважування залишків продуктів. Організоване чергування на харчоблоці дало змогу простежити відповідність закладки продуктів з записом у відповідний журнал.

Протягом року працювала Рада ДНЗ з харчування, яка згідно плану проводила перевірки стану харчоблоку, якості продуктів, терміни та умови їх зберігання. Медичною сестрою своєчасно відбиралися добові проби, знімалися проби з готових страв. Треба зазначити, що на 100% виконувалися норми хліба, картоплі, цукру, масла вершкового, олії, яєць, молока, сиру твердого, сметани, м’яса та м’ясопродуктів риби, сиру кисломолочного.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена Держпродслужбою.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей ДНЗ який показав, що у 2019 році днів пропущених за хворобою було 2830 днів (ясла – 556, дошкільні групи – 2274 дні) кількість пропусків на одну дитину ясла 19,4, дошкільні – 92, по ДНЗ 111,7.

Захворюваність дітей за 2019 – 2020 н.р., в порівнянні за 2018- 2019н.р. зменшилася  на 714 днів. Вона становила 2830 днів.

Високою залишається захворюваність у таких групах:

ясельна «Колосок»- 556 день,

ІІ молодша група «Сонечко» – 371,

ІІ молодша група «Струмочок» -294,

середня група «Ромашка» – 371 днів,

Найнижча захворюваність у:

старшій групі «Бджілка» – 135 днів,

середня група «Вишенька» – 45 днів,

старша група «Пізнайко»- 45 днів.

Групи здоров’я:

І група – 87 дітей                20,9%

ІІ група – 280 дитини          67,3 %

ІІІ група – 44дитина           10,5 %

ІV група –5 дитина             1,2 %

V група – 0

Групи по фізкультурі:

Основна – 354 дитини         85%

Підготовча -48 дітей             11, 5 %

Спеціальна – 10дитини         2,4 %

Звільнені – 4 дитина             0,9%

Профілактичну роботу в дошкільному закладі вела  медична сестра. Вона постійно контролювала фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми всіх вікових груп разом з вихователем-методистом. Вона проводила заходи профілактичного характеру:  антропометрію, перевірку постави, огляд на педикульоз. Високоефективними є рекомендації загального санітарно-гігієнічного спрямування.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 1. Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками щодо профілактики захворювань.
 2. Дотримання вимог санітарії.
 3. Здійснення загартування вихованців.
 4. Організація фізичного виховання.
 5. ​Чітке дотримання режиму дня.
 6. Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі при наданні першої медичної допомоги.

Медична сестра закладу здійснювала профілактичні заходи: проведення обов’язкових оглядів дітей, контроль за станом здоров’я працівників та дітей, фізичним розвитком дошкільнят, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил в ДНЗ.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Впродовж  2018/2019 навчального року активно працював «Благодійний Фонд ДНЗ «Зернятко». Члени Фонду систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціональне їх використання. Голова благодійного фонду мама Гринчук Н.В. вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведенню ремонтних робіт. Засідання членів «Благодійного Фонду ДНЗ «Зернятко» проводились регулярно.

Завдяки благодійній допомозі батьків було виконано:

 • косметичні ремонти в групових приміщеннях (група «Метелик»-ламінат);
 • завезено пісок на ігрові майданчики;
 • проведено поточний ремонт та фарбування ігрового та спортивного обладнання на майданчиках.

Під час місячника по благоустрою території закладу за програмою «Посади дерево – зроби дитину щасливою» висаджені кущі, квіти. Оновлені клумби кожної групи.

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми проводилась систематично, цілеспрямовано, комплексно спільно з батьківською громадськістю.

Проте є труднощі, які необхідно вирішувати, а саме:

 • капітальний ремонт пральні (заплановано на літній період);
 • відновлення асфальтованого покриття, огорожі території ДНЗ;
 • капітальний ремонт коридорів та сходових кліток;
 • закінчити ремонт харчоблоку.

 

ЗВІТ ДНЗ (ясла-садок) №18 “Зернятко”
про обіг бюджетних коштів(загальний фонд)
за  період з 01.09.2018р.-31.05.2019р.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 3602296,49 МБ
2 2120 Нарахування на заробітну плату 773717,87 МБ
3 2271 Теплопостачання 217928,53 МБ
4 2273 Постачання електричної енергії 153681,62 МБ
5 2272 Водопостачання та водовідведення 34282,25 МБ
6 2230 Продукти харчування 468850,79 МБ
7 2275 Вивіз ТПВ(сміття) 16549,72 МБ
8 2240 Послуги охорони 2100 МБ
9 2240 Конультаційні послуги по програмному забезпеченню “Парус” 4720 МБ
10 2240 Абонплата за телефон 788 МБ
11 2240 Навчання на курсах по охороні праці, пожежній безпеці,ЦО 809 МБ
12 2240 Заправка картриджа, ремонт принтера 2370 МБ
13 2240 Проектно-кошторисна документація 2500 МБ
14 2220 Медикаменти 2853,8 МБ
15 2240 Ремонт електром’ясорубки,електроплити 7196,09 МБ
16 2240 Поточний ремонт харчоблоку 49913,68 МБ
17 2240 Демонтаж метелопластикових дверей 7600 МБ
18 2240 Поточний ремонт коридору 113000 МБ
20 2240 Обслуговування Інтернет-ресурсу 1678 МБ
21 2240 Електромонтажні та електровимірювальні роботи 36244,78 МБ
22 2240 Ремонт холодильника 1000 МБ
23 2240 ТО вогнегасників 1536 МБ
24 2240 Технічна перевірка однофазового засобу 125 МБ
25 2240 Комісія банку 535 МБ
26 2240 Перезарядка вогнегасників 1840 МБ
27 2240 Проведення деззаходів 5364,31 МБ
26 2210 Стіл з бортом(4шт.),ванна мийна (2шт.) 20730 МБ
28 2210 Змішувачі 7403,58 МБ
29 2210 Побутова хімія 22105,38 МБ
30 2210 Деззасоби 3058,2 МБ
31 2210 Комплект постільний дитячий(200шт.),рушник махровий(40шт.) 49002 МБ
32 2210 Праска,телефон,сейф,драбина,електрочайник 9387,48 МБ
33 2210 Меблі 16730 МБ
34 2210 М/пластикові дері (8шт.) 47760 МБ
35 2210 Таблиця для перевірки гостроти зору, опромінювач 780 МБ
36 2210 Новорічні подарунки для дітей пільгових категорій (47шт.) 2878 МБ
37 2210 Ліжка дитячі(36шт.),шафа для інвентаря 32980 МБ
38 2210 Педагогічні журнали 4525,3 МБ
39 2210 Шафа пожежна 992 МБ
40 2210 Рукав пожежний,головка рукавна 1577 МБ
41 2210 Водонагрівач (3шт.) 8194,74 МБ
42 2210 Пилосмок, перфоратор 4396,92 МБ
43 2210 Посуд та інвентар для харчоблоку 22250 МБ
44 2210 Молоток слюсарний,ножівка,гілкоріз 900,7 МБ
45 2210 Побутова хімія 13567,64 МБ
46 2210 Канцтовари 3930,78 МБ
47 2210 Будматеріали 13018,56 МБ
48 2210 Швабра,лампа,провід,контейнер харчовий 1682,06 МБ
49 2210 Фарба,світильник,пензель,калькулятор,  тачка,лопата снігоприбиральна, граблі,ножиці для живоплоту 11415,48 МБ
50 2210 Ваги торгівельні 1098,32 МБ
51 2210 Відро для сміття з педаллю, дошка для розробки,набір викруток,рулетка 5895,82 МБ
52 2210 Чайник,набір ключів, викрутка,плоскогубці,зубило 2372,64 МБ
53 2210 Електротовари 4362,12 МБ
54 2210 Пісочниці(12шт.) 47400 МБ
55 2730 Відшкодування загально-обов’язкового медичного страхування 1610 МБ
56 2210 Канцтовари 4150 СФ
57 3110 Електросковорода 21950 СФ
58 3132 Капітальний ремонт туалету 97368 БР
59 2800 Пеня 657,24 МБ
Всього:   5995610,89